Ģimeņu skrējiens Subatē

Ģimeņu skrējiens Subatē

Datums: 01/05/2018
Laiks: 10:30


Subates pilsēta

Pulcēšanas plkst.10.30 pie Subates KN.

Bērnu priekam no 13.30 -15.30 darbosies piepūšamās atrakcijas.