Dzīvnieku un viņu draugu diena “Atbildības stunda”

Dzīvnieku un viņu draugu diena “Atbildības stunda”

Datums: 22/03/2018
Laiks: 10:00 - 14:00


Subates pilsētas KN

Mīļdzīvnieku fotogrāfiju un skolēnu zīmējumu izstāde.

Muzikāli  izglītojošs pasākums.