Dižkoncerts “Ak, pavasar!”, Subatē

Dižkoncerts “Ak, pavasar!”, Subatē

Datums: 14/04/2018
Laiks: 17:00


Subates pilsētas kultūras nams

Piedalās Subates, Dvietes un Stelpes kultūras namu pašdarbības kolektīvi