Dievkalpojums Lašu evanģēliski- luteriskā draudzē

Dievkalpojums Lašu evanģēliski- luteriskā draudzē

Datums: 26/01/2020
Laiks: 13:00


Lašu evanģēliski – luteriskā draudze ielūdz apmeklēt

DIEVKALPOJUMU

Kalpos Daugavpils diecēzes Bīskaps Einārs Alpe