Ceturtās sveces iedegšana Adventa vainagā Šēderē

Ceturtās sveces iedegšana Adventa vainagā Šēderē

Datums: 23/12/2018
Laiks: 14:00


Šēderes pagasta kultūras nams

Piedalās novada kultūras centra amatierteātris