Baznīcu nakts

Baznīcu nakts

Datums: 01/06/2018
Laiks: 18:00


Lašu evanēliski luteriskajā baznīcā

Subates evaņģēliski luteriskajā Pestītāja baznīcā