„Baltā svētdiena” Šēderē

„Baltā svētdiena” Šēderē

Datums: 08/04/2018
Laiks: 14:00


Šēderes pagasta kultūras nams

Pasākumā piedalās Bebrenes pagasta kultūras nama folkloras kopa „RITAM”