Baltā galdauta svētki Bebrenē

Baltā galdauta svētki Bebrenē

Datums: 04/05/2018
Laiks: 16:00


Latvijas Republikas Neatkarības dienas atjaunošanas pasākums

Baltā galdauta svētki

Bebrenes pagasta kultūras nams