Aizlūgums Ilūkstes Romas katoļu baznīcā

Aizlūgums Ilūkstes Romas katoļu baznīcā

Datums: 26/03/2019
Laiks: 09:00


Pirmdien, 25. Ilūkstē notiks atceres pasākums, pieminot 1949. gada 25. marta komunistiskā režīma represijas pret Latvijas iedzīvotājiem.

  • plkst. 10.00  Klusuma brīdis un ziedu nolikšana pie pieminekļa
  • plkst. 10.30 Kopā sanākšana Ilūkstes kultūras namā

Otrdien, 26. martā plkst. 9.00 Aizlūgums Ilūkstes Romas katoļu baznīcā