Ilūkstes novadā noteiktas 7 parakstu vākšanas vietas tautas nobalsošanas ierosināšanai

Ilūkstes novadā noteiktas 7 parakstu vākšanas vietas tautas nobalsošanas ierosināšanai

***No 16. janvāra līdz 14. februārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem „Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un „Grozījums likumā „Par pašvaldībām””. Vairāk par parakstu vākšanu –  Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

***

 

 

Ilūkstes novadā noteiktas 7 parakstu vākšanas vietas:

  • Ilūkstes novada Kultūras centrs (Brīvības ielā 12, Ilūkstē);
  • Subates Kultūras nams (Tirgus laukumā 19, Subatē);
  • Bebrenes pagasta pārvaldes ēka („Pagastmājā”, Bebrenē, Bebrenes pagastā);
  • Dvietes pagasta Kultūras nams („Pagasta pārvaldē”, Dvietē, Dvietes pagastā);
  • Eglaines pagasta Kultūras nams (Stendera ielā 7, Eglainē, Eglaines pagastā);
  • Pilskalnes pagasta pārvaldes ēka (Parka ielā 3, Pilskalnē, Pilskalnes pagastā);
  • Šēderes pagasta pārvaldes ēka  (Alejas ielā 4, Šēderē, Šēderes pagastā).

Visās pašvaldības noteiktajās parakstu vākšanas vietās ir vienots darbalaiks:

P.: 9.00–13.00

O.: 15.00–19.00

T.: 9.00–13.00

C.: 15.00–19.00

Pk.: 9.00–13.00

S.: 15.00–19.00

Sv.: 9.00–13.00

 

***Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešams derīgs personu apliecinošs dokuments  (Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība).

***Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, tiks nodrošināta iespēja parakstīties savā atrašanās vietā. Lai pieteiktos parakstīties atrašanās vietā, līdz 13. februārim jāaizpilda IESNIEGUMS, kuru vēlētājs pats vai viņa uzticības persona nogādā pašvaldības vēlēšanu komisijā vai tuvākajā parakstu vākšanas vietā tās darba laikā. Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietā notiks pēdējā parakstu vākšanas dienā – 14. februārī.

***Tālrunis papildu informācijai: 29768950