Par Šēderes pagasta pārvaldes vadītāju iecelts Viktors Potjomkins

Par Šēderes pagasta pārvaldes vadītāju iecelts Viktors Potjomkins

     25.aprīļa domes sēdē par Šēderes pagasta pārvaldes vadītāju tika iecelts Viktors Potjomkins.

    Viktors līdz šim ir strādājis Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā un pauž lielu prieku par iespēju strādāt dzimtajā pagastā.

Ilūkstes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Madara Pavlovska