Par investīciju projektu “Ilūkstes Raiņa vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana”

Par investīciju projektu “Ilūkstes Raiņa vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana”

Izglītības un zinātnes ministrija ir izvērtējusi pašvaldības iesniegto investīciju projekta pieteikumu “Ilūkstes Raiņa vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana” un saskaņā ar MK noteikumos Nr. 258 noteikto tiek atbalstīts.

Īstenojot investīciju projektu, Ilūkstes Raiņa vidusskolas (Raiņa iela 49, Ilūkste) ar tās filiālēm (Stadiona iela 1, Ilūkste un Tirgus laukums, Subate) mācību telpas tiks nodrošinātas un pilnveidotas ar mūsdienīgu tehnisko bāzi – portatīvie datori, stacionārie datori, planšetdatori, datu kameras, televizori, mikroskopi, tāfeles, tāfeles ar iebūvētu interaktīvu displeju, projektori, pārvietojams auditorijas galds, printeri, virpa kokam ar kopētāju, mūzikas centrs, mikrofoni, video konferenču kamera, skolēnu vienvietīgos un divvietīgos galdus un krēslus u.c

Līdz ar šo projektu Pašvaldība nodrošinās PII “Zvaniņš” ar 9 interaktīviem ekrāniem.

01.06.2021. ir atvērts iepirkums Nr. INP 2021/13 un atrodas izvērtēšanas stadijā.