„Sēļu istabā” aplūkojama „Latvijas Sarkanā Krusta” simtgadei veltīta izstāde

„Sēļu istabā” aplūkojama „Latvijas Sarkanā Krusta” simtgadei veltīta izstāde

   Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” ir viena no lielākajām biedru un brīvprātīgo organizācijām Latvijā, kas jau kopš tās dibināšanas – 1918. gada 20. novembra – sniedz palīdzību grūtībās nonākušiem cilvēkiem. Kopš dibināšanas brīža biedrība savu darbību nav pārtraukusi un tā aptver visu Latvijas teritoriju. Laika gaitā „Latvijas Sarkanais Krusts” ir saglabājis uzticību starptautiskās Sarkanā Krusta kustības pamatprincipiem, tās galvenais mērķis joprojām ir darboties kā valsts palīgam, uzlabojot mazaizsargāto cilvēku dzīves apstākļus, sniedzot palīdzību tiem, kam tā vajadzīga visvairāk bez jebkādas diskriminācijas.

     Novembrī Latvijas valstij un „Latvijas Sarkanajam Krustam” aprit 100 gadi. Sagaidot šo nozīmīgo jubileju, biedrības Daugavpils-Ilūkstes novadu komiteja sadarbībā ar Ilūkstes Bērnu un jauniešu centru ir iekārtojusi izstādi „Latvijas Sarkanam Krustam – 100”. Izstādē apkopotas piemiņas nozīmītes, medaļas, fotogrāfijas, vēsturiskie dokumenti u. c. lietas, tā apskatāma Bērnu un jauniešu centra seno lietu krātuvē „Sēļu istaba”.

     Izstāde ir arī kā veltījums Sarkanā Krusta Ilūkstes nodaļas bijušajai ilggadējai vadītājai Skaidrītei Davnei. Viņa nodaļu vadīja 40 gadus, ik dienu palīdzot kādam, kas nonācis trūkumā vai nelaimē. 2008. gadā Skaidrīte Davne tika godināta kā „Gada cilvēks” nominācijā „Labdarība un žēlsirdība”. 2014. gada 16. novembrī Skaidrīte saņēma arī Ilūkstes novada pašvaldības apbalvojumu par mūža ieguldījumu. Leposimies ar mūsu čaklajiem novadniekiem!

 

Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”

Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas izpilddirektore

Ērika Naglinska

 

 

 


„Sēļu istabā” aplūkojama „Latvijas Sarkanā Krusta” simtgadei veltīta izstāde
„Sēļu istabā” aplūkojama „Latvijas Sarkanā Krusta” simtgadei veltīta izstāde
„Sēļu istabā” aplūkojama „Latvijas Sarkanā Krusta” simtgadei veltīta izstāde
„Sēļu istabā” aplūkojama „Latvijas Sarkanā Krusta” simtgadei veltīta izstāde
„Sēļu istabā” aplūkojama „Latvijas Sarkanā Krusta” simtgadei veltīta izstāde
„Sēļu istabā” aplūkojama „Latvijas Sarkanā Krusta” simtgadei veltīta izstāde
„Sēļu istabā” aplūkojama „Latvijas Sarkanā Krusta” simtgadei veltīta izstāde