Sociālajā dienestā pieejami palīglīdzekļi senioriem ar kustību traucējumiem

Sociālajā dienestā pieejami palīglīdzekļi senioriem ar kustību traucējumiem

***Lai nodrošinātu vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem un atvieglotu cilvēku, kuri aprūpē vecāka gadagājuma ļaudis, ikdienu, Ilūkstes novada pašvaldībā Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam „Interreg V-A” projektā „Senioru sociālā iekļaušana jeb „Aging in Comfort” 2019. gadā iegādāti dažādi tehniskie palīglīdzekļi: divi mobilie kāpurķēžu pacēlāji ratiņkrēslam (ierīces, ar kurām ratiņkrēslu ar tajā sēdošo cilvēku var pārvietot pa kāpņu laidu gan augšup, gan lejup un vajadzības gadījumā pārvietot līdz nepieciešamajai kāpņu telpai un izmantot tajā), kā arī dažādi tehniskie palīglīdzekļi, kas atvieglo senioru spējas pārvietoties un aprūpēt sevi, to skaitā – pārvietošanās palīgierīces (ratiņkrēsli, dažādu veidu rollatori, pārvietošanās galdi, padušu kruķi, elkoņa atbalsta kruķi) un pašaprūpes palīgierīces (dušas krēsli, vannas krēsli, tualetes krēsli). Ilūkstes novada iedzīvotāji, kuriem nepieciešami minētie palīglīdzekļi, aicināti vērsties Ilūkstes novada Sociālajā dienestā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, ierodoties personīgi vai sazinoties pa tālruni 65463398 vai 26687721, kur tos var saņemt lietošanā.

***Projektā ir tapusi arī metodoloģiska rokasgrāmata ar teorētisku ieskatu tēmās, kas saistītas ar gados vecāku cilvēku aprūpi: novecošanas procesu un izmaiņām fiziskajā un emocionālajā veselībā, galvenajiem sadarbības principiem ar līdzcilvēkiem (ģimenes locekļiem, draugiem, kaimiņiem u. c.), pašpalīdzības pasākumiem, gulošu cilvēku aprūpi, kā arī paliatīvo aprūpi. Grāmatā aprakstītas aprūpes metodes un sniegti praktiski padomi ikvienam aprūpētājam. Rokasgrāmata ir pieejama ŠEIT.


Sociālajā dienestā pieejami palīglīdzekļi senioriem ar kustību traucējumiem
Sociālajā dienestā pieejami palīglīdzekļi senioriem ar kustību traucējumiem
Sociālajā dienestā pieejami palīglīdzekļi senioriem ar kustību traucējumiem
Sociālajā dienestā pieejami palīglīdzekļi senioriem ar kustību traucējumiem
Sociālajā dienestā pieejami palīglīdzekļi senioriem ar kustību traucējumiem
Sociālajā dienestā pieejami palīglīdzekļi senioriem ar kustību traucējumiem