Papildināts Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centros pieejamo pakalpojumu klāsts

Papildināts Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centros pieejamo pakalpojumu klāsts

***Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) tīklā pieejamo pakalpojumu klāsts ir papildināts ar jauniem valsts iestāžu pakalpojumiem. Ilūkstes novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumus ar Būvniecības valsts kontroles biroju (BVKB), Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisiju (VDEĀVK) un Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA) par atbalsta sniegšanu šo iestāžu e-pakalpojumu pieteikšanā.

***Turpmāk, vēršoties VPVKAC, klientiem būs iespēja saņemt informāciju par BVKB administrētajā Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) pieejamajiem e-pakalpojumiem (no 1. janvāra būvniecības process ir pilnībā digitalizēts – iesniegumi un pieprasījumi iesniedzami tikai elektroniski). VPVKAC darbinieki paskaidros, kā autentificēties portālā, veidot, iesniegt un apskatīt jau iesniegtos pieteikumus, kā pilnvarot sertificētu būvspeciālistu vai citu personu veikt nepieciešamās darbības BIS klienta vietā.

***SIVA pakalpojumi vērsti uz palīdzības sniegšanu personām ar invaliditāti. VPVKAC varēs uzzināt, kā pieteikt profesionālās piemērotības noteikšanu, profesionālo rehabilitāciju un transportlīdzekļa pielāgošanu.

***VDEĀVK klientus VPVKAC darbinieki konsultēs, kā elektroniski iesniegt iesniegumu invaliditātes ekspertīzes veikšanai, saņemto lēmumu apstrīdēšanai, pastāstīs, kā aplūkot VDEĀVK rīcībā esošos datus un saņemt atkārtotu invaliditātes apliecību.

***Esošo VPVKAC pakalpojumu grozam pievienots jauns Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pakalpojums – „Izvēle fondētās pensijas (pensiju 2. līmeņa) kapitāla izmantošanai nāves gadījumā pirms vecuma pensijas piešķiršanas”. Tas dod iespēju pensiju 2. līmeņa dalībniekam, kurš vēl nav pieprasījis vecuma pensiju (tai skaitā priekšlaicīgi un ar atvieglotiem noteikumiem) izvēlēties, kam atstāt savu pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu gadījumā, ja nomirst līdz vecuma pensijas piešķiršanai. Uzkrāto kapitālu var novēlēt, izvēloties vienu no trim variantiem: pievienot citas personas fondētās pensijas kapitālam; atstāt mantojumā Civillikuma noteiktajā kārtībā; ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā. Izvēli 2. līmeņa dalībnieks var mainīt neierobežotu reižu skaitu, iesniedzot jaunu iesniegumu VSAA.

***Vairāk par VPVKAC pieejamajiem pakalpojumiem un rīkiem, kas nepieciešami, lai pieteiktu e-pakalpojumus – sadaļā PAKALPOJUMI.