Dvietē notika bērnu un vecāku pasākums „Paliec sveiks, bērnudārzs”

Dvietē notika bērnu un vecāku pasākums „Paliec sveiks, bērnudārzs”

     Maija beigās bieži dzirdam sakām: „Jūsu bērni jau ir lieli, laiks doties uz skolu”. 18. maijā šādus vārdus saviem grupiņu audzēkņu vecākiem teica trīs Ilūkstes pirmsskolas iestādes „Zvaniņš” skolotājas – Lita Paluha, Valentīna Petrovska un Dace Krievāne.

     „Zaķēnu” un „Rūķīšu” grupu bērniem, viņu ģimenēm, skolotājām un skolotāju palīgiem šī diena bija piedzīvojumu pilna. Dvietes pagasta mājās „Vidzemnieki” pie saimniekiem Olgas un Pētera Glaudāniem bija iespēja aplūkot un pabarot mini zoodārza iemītniekus, izstaigāt laukumiņu takas un uzticēt tiem savus noslēpumus, palēkāt pa batutu un vienkārši palaiskoties zaļā zālē. Kopā ar mājas saimnieku Pēteri bērnu tēti iestādīja līdzi atvesto „Saldo ķirsi”.

     Piedzīvojums turpinājās Paula Sukatnieka mājās „Apsītes”, kur saimniece Vanda Gronska laipni aicināja ciemoties mājīgi iekoptajā pagalmā. Skolotājas aicināja bērnus un vecākus izpriecāties stafetēs un rotaļās, uz krāsainām sirsniņām uzrakstīja novēlējumus bērniem, uzsākot skolas gaitas, pakavējās atmiņās par bērnudārzā pavadīto laiku. Un tieši tad iestājās dīvains klusums, kad vecāki piekrītoši teica: „Jā, mūsu bērni tiešām jau ir lieli. Laiks doties uz skolu!”. Arī „Apsītēs”, līdz ar bērniem skolā, augs „Zaķēnu” un „Rūķīšu” iestādītais „Saldais ķirsis”.

     Paldies par atsaucību ekskursijas rīkošanā bērnu vecākiem. Paldies „Vidzemnieku” un „Apsīšu” māju saimniekiem.

 

 

Ilūkstes pirmsskolas iestādes „Zvaniņš” grupas „Zaķēni”

pirmsskolas skolotāja

Dace Krievāne

 

 


Dvietē notika bērnu un vecāku pasākums „Paliec sveiks, bērnudārzs”
Dvietē notika bērnu un vecāku pasākums „Paliec sveiks, bērnudārzs”
Dvietē notika bērnu un vecāku pasākums „Paliec sveiks, bērnudārzs”
Dvietē notika bērnu un vecāku pasākums „Paliec sveiks, bērnudārzs”
Dvietē notika bērnu un vecāku pasākums „Paliec sveiks, bērnudārzs”
Dvietē notika bērnu un vecāku pasākums „Paliec sveiks, bērnudārzs”
Dvietē notika bērnu un vecāku pasākums „Paliec sveiks, bērnudārzs”
Dvietē notika bērnu un vecāku pasākums „Paliec sveiks, bērnudārzs”
Dvietē notika bērnu un vecāku pasākums „Paliec sveiks, bērnudārzs”