Dzimšanas reģistrēšana

Pakalpojuma turētājs

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma funkcija / uzdevums

Reģistrēt bērna dzimšanu un izsniegt dzimšanas apliecību.

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Dzimšanas fakta reģistrācija ir valsts deleģēta funkcija pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļai. Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai. Pēc ieraksta veikšanas Dzimšanas reģistrā, tiek izsniegta dzimšanas apliecība.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Pakalpojuma saņemšanai

nepieciešamie dokumenti

 

  • Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izziņa par bērna dzimšanu – jāiesniedz oriģināls;
  • Vecāku pases vai personu apliecības – jāuzrāda oriģināli.
  • Vecāku laulības apliecība – jāuzrāda oriģināls (bērna dzimšanu var reģistrēt viens no vecākiem);
  • Ja vecāku laulība nav reģistrētapaternitātes atzīšanas iesniegums (abu vecāku aizpildīts iesniegums vai arī trīspusējs – bērna mātes, bērna mātes laulātā vai bijušā laulātā un bērna bioloģiskā tēva kopējs iesniegums). Iesniegumu par paternitātes atzīšanu var iesniegt arī pirms bērna dzimšanas.

 

Ja līdz dzimšanas reģistrācijai bērna paternitāte nav atzīta, dzimšanas reģistrā ieraksta ziņas tikai par māti, ailē par tēvu ievelkot svītru.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

Klātienē – Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, LV-5447 (2. stāvā, 10. kabinetā).

Tālr.: 6-54-47864, e-pasts: dzimtsaraksti@ilukste.lv

 

Darba laiks: (ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30):

P.: 8.00 – 16.30

O.: 8.00 – 17.30

T.: 8.00 – 16.30

C.: 8.00 – 16.30

P.: 8.00 – 15.30

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Viena darba diena

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas pakalpojums

Atpakaļ uz pakalpojumu sarakstuSkip to content