Miršanas fakta reģistrēšana

Pakalpojuma turētājs

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma funkcija / uzdevums

Reģistrēt personas nāvi un izsniegt miršanas apliecību

Pakalpojuma būtības īss apraksts

 

Par personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu darba dienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, jāpaziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai Latvijā. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

 

 

Pakalpojuma saņemšanai

nepieciešamie dokumenti

 

  • Pieteicēja personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls;
  • Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota medicīnas apliecība par personas nāves cēloni – jāiesniedz oriģināls;
  • Mirušā personu apliecinoši dokumenti (ja ir pieejami) – jāiesniedz oriģināli;
  • Atsevišķos gadījumos – tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

 

Klātienē – Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, LV-5447 (2. stāvā, 10. kabinetā).

Tālr.: 6-54-47864, e-pasts: dzimtsaraksti@ilukste.lv

 

Darba laiks (ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz 12.30):

P.: 8.00 – 16.30

O.: 8.00 – 17.30

T.: 8.00 – 16.30

C.: 8.00 – 16.30

P.: 8.00 – 15.30

 

Pakalpojuma saņemšanas iespējas

 

Klātienē – Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, LV-5447 (2. stāvā, 10. kabinetā).

Tālr.: 6-54-47864, e-pasts: dzimtsaraksti@ilukste.lv

 

Darba laiks (ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz 12.30):

P.: 8.00 – 16.30

O.: 8.00 – 17.30

T.: 8.00 – 16.30

C.: 8.00 – 16.30

P.: 8.00 – 15.30

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Viena darba diena

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

 

Bezmaksas pakalpojums

 

Atpakaļ uz pakalpojumu sarakstuSkip to content