Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma

Publiskā pakalpojuma apraksta veidlapa 

 arrw01_14a

     Pakalpojuma nosaukums

    Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma

 

     Pakalpojuma turētāja nosaukums

    Ilūkstes novada bāriņtiesa

 

     Pakalpojuma funkcija/uzdevums

    Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma

 

     Pakalpojuma būtības īss apraksts

    Bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumus, kas nepieciešami šādos gadījumos:

  1. Saskarsmes tiesības izmantošanas kārtības noteikšanai.
  2. Viena vecāka ikdienas/atsevišķas aizgādības noteikšanai.
  3. Aizgādības tiesību atņemšanai un atjaunošanai.
  4. Paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai.
  5. Citos Civilprocesa likumā paredzētajos gadījumos.

 

     Pakalpojuma saņēmējs

    Fiziskas personas 

 

     Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

 

 

     Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

–          Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes  tiesības

–          Bērnu tiesību aizsardzības likums

–          Bāriņtiesu likums

–          Administratīvā procesa likums

–          19.12.2006. MK noteikumi Nr.1037 „ Bāriņtiesas darbības noteikumi”  

–          Ilūkstes novada bāriņtiesas nolikums 

 

     Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

    Personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda oriģināls). Prasības pieteikuma iesniedzēja un atbildētāja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu).

 

     Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

 

     Nav

    Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

 

     22 

     Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

 

    Nav

         

     Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

      Lai pēc iespējas objektīvāk sagatavotu lietu atzinuma sniegšanai un dotu vecākiem iespēju tiesā izskatāmo strīdu risināt pēc iespējas mierīgākā ceļā, bāriņtiesa piedāvā vecākiem sadarboties ar citiem speciālistiem, piem. psihologu, mediatoru, psihoterapeitu, sociālo darbinieku u.c. Šis bāriņtiesas ieteikums nav vecākiem obligāts, bet ļoti vēlams, jo tādejādi ir iespējams labāk izprast esošā strīda iemeslus un kopīgi rast vislabāko risinājumu. Visos gadījumos, kur tiek izskatīts jautājums par bērnu tiesību nodrošināšanu, bāriņtiesai ir jāuzklausa arī bērna viedoklis (ja bērns spēj noformulēt savu viedokli).

 

    Administratīvais process

     Ir

 

     Pārsūdzības iespējas

     Pēc tiesas sprieduma sagatavots bāriņtiesas atzinums nav administratīvs akts, līdz ar to nav pārsūdzams. Bāriņtiesas atzinums tiesā tiek vērtēts kā viens no pierādījumiem lietā.

 

     Atgādinājums

     Nav

 

     Brīdinājums

     Nav

 

     Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

     2 – apliecināta identitāte

 

     Dzīves situācija

    Ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi; adopcija, aizgādnība, aizbildnība, bāriņtiesas, bērnu tiesības.

 

    Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

     Klātiene

 

     Pakalpojuma saņemšanas veidi

     Klātiene

 

     Pakalpojuma sniedzēja adrese

     Ilūkstes novada bāriņtiesa, Brīvības iela 13, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 

     Pakalpojuma sniedzēja darba laiks

–          Pirmdienās, trešdienās: 8:00 – 12:00 un 12:30 – 16:30

–          Otrdienās: 10:00 – 12:00 un 12:30 – 19:00

–          Piektdienās: 8:00 – 12:00 un 12:30 – 15:30

 

     Tālrunis, e-pasts, saite uzziņām

     Tālr. 65462066; fakss 65462066

     velga.glovecka@ilukste.lv

 

 

Uz sākumuSkip to content