Bāriņtiesu likuma 79 pants

                      79.pants. Valsts nodevas

(1) Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā. Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

1) par darījuma akta projekta sagatavošanu — 8 latus;

2) par darījuma apliecināšanu — 5 latus;

3) par testamenta sastādīšanu vai atsauk­šanu — 13 latus;

4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 24 latus;

5) par pilnvaras sagatavošanu — 3 latus;

6) par pilnvaras apliecināšanu — 2 latus;

7) par paraksta apliecināšanu — 2 latus;

8) par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1 latu (par katru lappusi);

9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1 latu (par katru lappusi);

10) par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,30 latus (par katru lappusi);

11) par paziņojuma izsniegšanu — 3 latus;

12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 3 latus;

13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 5 latus;

14) par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 3 latus;

15) par mantojuma saraksta sastādīšanu — 34 latus;

16) par cita veida dokumentu sastādīšanu — 3 latus (par katru lappusi).

(2) Pašvaldības domei ir tiesības piemērot valsts nodevu atvieglojumus.

 

Uz sākumuSkip to content