Atzinums par būvdarbu

Publiskā pakalpojuma apraksta veidlapa

 arrw01_14a

    Pakalpojuma nosaukums

     Atzinums par būvdarbu un zemes transformācijas ieceres atbilstību teritorijas plānojumam

 

    Pakalpojuma turētāja nosaukums

     Ilūkstes novada pašvaldība

 

    Pakalpojuma funkcija

     Nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu pašvaldības teritorijā

 

    Pakalpojuma būtības īss apraksts

    Sniegt atzinumu par būvniecības ieceres atbilstību, saskaņā ar Ilūkstes novada teritorijas plānojumā noteikto zemes izmantošanas un apbūves kārtību.

    Tai skaitā:

–          Dīķu rakšana

–          Zemes transformācijas

   Būvdarbi:

–          Rekonstrukcijas, renovācijas, jauna būvniecība.

     Atzinums ir sākotnējais dokuments, kas nepieciešams, lai uzsāktu būvniecības procesu (nedod tiesības būvēt).

    Pakalpojuma rezultāts ir  atzinums.

 

    Pakalpojuma saņēmēji

    Fiziska persona

    Juridiska persona

 

    Pakalpojuma saņēmēja apraksts

 

    Pakalpojuma normatīvie akti

–          Likums Par pašvaldībām

–          Saistošie noteikumi ”Par Ilūkstes novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”.

–          Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”

 

    Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

    Iesniegums

    Iesniegumam pievieno:

    Zemes robežu plāns ar iesniedzēja atzīmētu būvniecības ieceres vietu. 

 

    Veidlapas

    Iesniegums atzinuma izsniegšanai

  PDF

  Word

   Drukāšanai   

   Aizpildīšanai   

 

    Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

    8  darba dienas

 

    Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

    Maksas

 

    Pakalpojuma cena

 

 

     Pakalpojuma sniegšanas valoda

Latviešu

 

    Administratīvais process

    Administratīvais akts ir  atzinums par būvdarbu un zemes transformācijas ieceres atbilstību teritorijas plānojumam

 

    Pārsūdzības iespējas

     Atzinumu pārsūdz Ilūkstes novada domei mēneša laikā Brīvības ielā 7, Ilūkstē

 

    Atgādinājums

    Ir

 

    Pakalpojuma brīdinājums

    Nav

 

    Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

    0. līmenis – nedeklarēta identitāte

 

    Pakalpojuma dzīves situācija

    Būvniecība

 

    Pakalpojuma pieprasīšanas vietas klātienē

     Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs Ilūkstē, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

–          Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30

–          Otrdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 17:30

–          Piektdienās: 8:00 – 12.00 un 12:30 – 15:30, 65447850

 

    Pakalpojuma pieprasīšana pa pastu

     Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs Ilūkstē, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 

     Pakalpojuma pieprasīšana pa elektronisko pastu

     dome@ilukste.lv

 

     Pakalpojuma saņemšanas vietas klātienē

     Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs Ilūkstē, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

–          Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30

–          Otrdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 17:30

–          Piektdienās: 8:00 – 12.00 un 12:30 – 15:30, 65447850

 

    Pakalpojuma saņemšana pa pastu

     Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs Ilūkstē, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 

 

    Uz sākumuSkip to content