Darbs ar ģimenēm ar bērniem

Publiskā pakalpojuma apraksta veidlapa

arrw01_14a 

     Pakalpojuma nosaukums

     Darbs ar ģimenēm ar bērniem

     Pakalpojuma turētāja nosaukums

     Ilūkstes novada sociālais dienests

     Pakalpojuma funkcija

      Sniegt atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem

     Pakalpojuma būtības īss apraksts

     Pakalpojums ir pieejams šādos gadījumos:

–       vardarbība ģimenē;

–       atkarības problēmas ģimenē;

–       vecāku šķiršanās;

–       tuva cilvēka zaudējums.

    Pakalpojums ietver šādas aktivitātes:

–       palīdzam personai vai ģimenei noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas.

–       sniedzam personai palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā un informējam par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to saņemšanas kārtību;

–       sniedzam psiholoģisku un sociālu atbalstu;

–       sniedzam personai psihosociālu palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu un vecinātu šīs personas iekļaušanos sabiedrībā;

–       kopīgi ar ģimeni izstrādājam individuālo sociālo problēmu risinājuma plānu atbilstoši identificētajām sociālajām problēmām un vajadzībām;

–       nepieciešamības gadījumā pārstāvam klientu intereses valsts un pašvaldību iestādēs;

–       veicam vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju dzīvesvietā.

     Pakalpojuma saņēmēji

     Fiziska persona

     Pakalpojuma saņēmēja apraksts

     Novadā dzīvojošas ģimenes ar bērniem.

     Pakalpojuma normatīvie akti

–            Valsts Bērnu tiesību aizsardzības likums.

–            Latvijas sociālo darbinieku ētikas kodekss.

–            Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

     Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

     Iesniegums

     Veidlapas

     Iesnieguma veidlapa

PDF

Word

   Drukāšanai    Aizpildīšanai

     Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

    30 min.

     Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

     Bezmaksas

     Pakalpojuma sniegšanas valoda

     Latviešu

     Krievu

     Administratīvais process

 

     Pārsūdzības iespējas

     Ilūkstes novada dome

     Administratīvā tiesa

    Atgādinājums

    Jā

    Pakalpojuma brīdinājums

    Nav

     Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

     0. līmenis – nedeklarēta identitāte

     Pakalpojuma dzīves situācija

     Ģimene ar bērniem nonāk krīzes situācijā.

     Pakalpojuma pieprasīšanas vietas klātienē

     Ilūkstes novada Sociālais dienests, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00

      Subates un Prodes  pagasta pārvalde, 1. maija iela 1,      Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65463236

     Eglaines pagasta pārvalde, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65437585

     Šēderes pagasta pārvalde, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65475702

     Dvietes pagasta pārvalde, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

–         Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–         Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65475434

     Bebrenes pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65407919

     Pilskalnes pagasta pārvalde, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

–       Trešdienās: 13:00 – 16:00 (pēc iepriekšējas pieteikšanās), 65462296

Pakalpojuma saņemšanas vietas klātienē

     Ilūkstes novada Sociālais dienests, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00

      Subates un Prodes  pagasta pārvalde, 1. maija iela 1,      Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65463236

     Eglaines pagasta pārvalde, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65437585

     Šēderes pagasta pārvalde, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65475702

     Dvietes pagasta pārvalde, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

–         Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–         Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65475434

     Bebrenes pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65407919

     Pilskalnes pagasta pārvalde, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

–       Trešdienās: 13:00 – 16:00 (pēc iepriekšējas pieteikšanās), 65462296

 Pakalpojuma saņemšana pa telefonu

Uz sākumuSkip to content