Krīzē nonākušu personu īslaicīga izmitināšana sociālajā dzīvoklī

Publiskā pakalpojuma apraksta veidlapa

arrw01_14a 

    Pakalpojuma nosaukums

     Krīzē nonākušu personu īslaicīga izmitināšana sociālajā dzīvoklī Brīvības ielā 17-3, Ilūkstē

    Pakalpojuma turētāja nosaukums

     Ilūkstes novada sociālais dienests

     Pakalpojuma funkcija

     Sniegt atbalstu krīzes situācijā nonākušām personām (ģimenēm)

     Pakalpojuma būtības īss apraksts

      Sniegt atbalstu krīzes situācijā nonākušām personām (ģimenēm). Īslaicīga izmitināšana ne vairāk kā 3 mēneši, ar iespēju vienu reizi termiņu pagarināt vēl uz 3 mēnešiem.

      Pakalpojuma rezultāts – lēmums par izmitināšanu sociālajā dzīvoklī Brīvības 17-3, Ilūkste, krīzē nonākušām personām / ģimenēm

     Pakalpojuma saņēmēji

     Fiziska persona

     Pakalpojuma saņēmēja apraksts

    Krīzē nonākušām personām (ģimenēm),kam deklarētā (vai pēdējā) dzīvesvieta ir Ilūkstes novadā :

  1. Vardarbībā cietušām personām (ģimenēm);
  2. Bezpajumtniekiem;
  3. Sodu izcietušām personām.

    Pakalpojuma normatīvie akti

–            Likums Par sociālo drošību

–            Likums Par pašvaldībām

–            Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

–            Ilūkstes novada pašvaldības 30.09.2009. Noteikumi Nr.5/2009 „Kārtība, kādā sociālais dienests izmitina krīzē nonākušas personas (ģimenes) sociālajā dzīvoklī Brīvības ielā 17-3, Ilūkstē”

    Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

     Iesniegums

     Papildus iesniegumam pievieno ziņas, kuras apliecina personas (ģimenes) esošo krīzes situāciju – izziņa par atbilstību trūcīgas personas (ģimenes) statusam, medicīnas izziņa par veselības stāvokli (izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u), izraksts-epikrīze no slimnīcas), psihologa atzinums, policijas atzinums, izziņa par atbrīvošanu pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas u.c.

    Veidlapas

      Iesnieguma veidlapa

PDF

Word

   Drukāšanai    Aizpildīšanai

     Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

     Krīzes situācijā sociālais dzīvoklis tiek piešķirts nekavējoties.

     1 stunda

     Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

     Bezmaksas

     Pakalpojuma sniegšanas valoda

     Latviešu

     Krievu

     Administratīvais process

      Administratīvais akts ir Sociālā dienesta lēmums par izmitināšanu sociālajā dzīvoklī vai atteikums izmitināt

     Pārsūdzības iespējas

      Sociālā dienesta lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā Ilūkstes novada domē Brīvības ielā 7, Ilūkstē.

     Atgādinājums

     –

     Pakalpojuma brīdinājums

     Nav

      Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

     0. līmenis – nedeklarēta identitāte

      Pakalpojuma dzīves situācija

     Krīzes situācija

      Pakalpojuma pieprasīšanas vietas klātienē

     Ilūkstes novada Sociālais dienests, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00

      Subates un Prodes  pagasta pārvalde, 1. maija iela 1,      Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65463236

     Eglaines pagasta pārvalde, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65437585

     Šēderes pagasta pārvalde, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65475702

     Dvietes pagasta pārvalde, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

–         Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–         Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65475434

     Bebrenes pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65407919

     Pilskalnes pagasta pārvalde, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

–       Trešdienās: 13:00 – 16:00 (pēc iepriekšējas pieteikšanās), 65462296

     Pakalpojuma pieprasīšana pa pastu

      Ilūkstes novada Sociālais dienests, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

     Pakalpojuma pieprasīšana pa elektronisko pastu

     soc.dienests@ilukste.lv

     Pakalpojuma saņemšanas vietas klātienē

     Ilūkstes novada Sociālais dienests, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00

      Subates un Prodes  pagasta pārvalde, 1. maija iela 1,      Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65463236

     Eglaines pagasta pārvalde, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65437585

     Šēderes pagasta pārvalde, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65475702

     Dvietes pagasta pārvalde, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

–         Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–         Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65475434

     Bebrenes pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65407919

     Pilskalnes pagasta pārvalde, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

–       Trešdienās: 13:00 – 16:00 (pēc iepriekšējas pieteikšanās), 65462296

     Pakalpojuma saņemšana pa pastu

      Ilūkstes novada Sociālais dienests, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

Uz sākumuSkip to content