Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana

Publiskā pakalpojuma apraksta veidlapa

arrw01_14a 

      Pakalpojuma nosaukums       Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana

 

     Pakalpojuma turētāja nosaukums       Ilūkstes novada pašvaldība
      Pakalpojuma funkcija       Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana
      Pakalpojuma būtības īss apraksts       Ilūkstes novada pašvaldība līdz 15.februārim  paziņo  maksātājam vai tā pilnvarotai personai  nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam,  nosūtot maksāšanas paziņojumu pēc norādītās adreses.

Pašvaldības nodokļu administratoram  ir pienākums pēc nodokļa maksātāja rakstveida pieprasījuma  pārskatīt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā norādītās nekustamā īpašuma nodokļa summas pareizību. Ja, pārskatot nodokļa (arī nokavējuma naudas) aprēķinu, tajā konstatēta kļūda, pašvaldības nodokļu administrators izsniedz nodokļa maksātājam precizētu nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu. Nodokļa maksātāja pieprasījuma noraidīšanas gadījumā sniedzams motivēts rakstveida atteikums

Pakalpojuma rezultāts ir maksāšanas paziņojums

     Pakalpojuma saņēmēji      Fiziska persona

Juridiska persona

      Pakalpojuma saņēmēja apraksts      –
      Pakalpojuma normatīvie akti
      Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti       Iesniegums

(gadījumos, ja nav saņēmis maksāšanas paziņojumu,  vai nepiekrīt aprēķinātajam nodoklim un tāpēc lūdz  veikt pārrēķinu, vai arī informē par adreses maiņu)

      Veidlapas      nav
     Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)       22
      Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi       Bezmaksas
      Pakalpojuma sniegšanas valoda       Latviešu
      Administratīvais process       Administratīvais akts ir maksāšanas paziņojums
      Pārsūdzības iespējas       Ja nodokļa maksātājs nepiekrīt maksājamā nodokļa summas pārskatīšanas rezultātam, viņš to var apstrīdēt  Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
      Atgādinājums       –
     Pakalpojuma brīdinājums       Nav
     Pakalpojuma autentifikācijas līmenis       0. līmenis – nedeklarēta identitāte
      Pakalpojuma dzīves situācija       Nodokļu administrēšana
      Pakalpojuma pieprasīšanas vietas klātienē       Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs Ilūkstē, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30
 • Otrdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 17:30
 • Piektdienās: 8:00 – 12.00 un 12:30 – 15:30, 65447850

Subates un Prodes  pagasta pārvalde, Tirgus laukums 18, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.20,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65462275

Eglaines pagasta pārvalde, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65437343

Šēderes pagasta pārvalde, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, 65475703

Dvietes pagasta pārvalde, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30,  65475434

Bebrenes pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65407909

Pilskalnes pagasta pārvalde, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30 , 65462296
     Pakalpojuma pieprasīšana pa pastu       Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs Ilūkstē, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447
     Pakalpojuma pieprasīšana pa elektronisko pastu      dome@ilukste.lv
     Pakalpojuma saņemšanas vietas klātienē       Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs Ilūkstē, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30
 • Otrdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 17:30
 • Piektdienās: 8:00 – 12.00 un 12:30 – 15:30, 65447850

Subates un Prodes  pagasta pārvalde, Tirgus laukums 18, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.20,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65462275

Eglaines pagasta pārvalde, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65437343

Šēderes pagasta pārvalde, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, 65475703

Dvietes pagasta pārvalde, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30,  65475434

Bebrenes pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65407909

Pilskalnes pagasta pārvalde, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30 , 65462296
     Pakalpojuma saņemšana pa pastu       Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs Ilūkstē, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447
     Pakalpojuma saņemšana pa elektronisko pastu      Ir pieejama

Uz sākumuSkip to content