Atzinums par būvdarbu un zemes transformācijas ieceres atbilstību teritorijas plānojumam

Publiskā pakalpojuma apraksta veidlapa

arrw01_14a 

     Pakalpojuma nosaukums       Atzinums par būvdarbu un zemes transformācijas ieceres atbilstību teritorijas plānojumam
     Pakalpojuma turētāja nosaukums       Ilūkstes novada pašvaldība
     Pakalpojuma funkcija      Nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu pašvaldības teritorijā
     Pakalpojuma būtības īss apraksts      Sniegt atzinumu par būvniecības ieceres atbilstību, saskaņā ar Ilūkstes novada teritorijas plānojumā noteikto zemes izmantošanas un apbūves kārtību.

Tai skaitā:

 • Dīķu rakšana
 • Zemes transformācijas
 • Būvdarbi:
 • Rekonstrukcijas, renovācijas, jauna būvniecība.

Atzinums ir sākotnējais dokuments, kas nepieciešams, lai uzsāktu būvniecības procesu (nedod tiesības būvēt).

Pakalpojuma rezultāts ir  atzinums.

     Pakalpojuma saņēmēji      Fiziska persona

Juridiska persona

      Pakalpojuma saņēmēja apraksts      –
      Pakalpojuma normatīvie akti
     Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti      Iesniegums

Iesniegumam pievieno:

 • Zemes robežu plāns ar iesniedzēja atzīmētu būvniecības ieceres vietu.
      Veidlapas       Iesniegums atzinuma izsniegšanai

     Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)       8  darba dienas
     Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi      Maksas
     Pakalpojuma cena
     Pakalpojuma sniegšanas valoda      Latviešu
     Administratīvais process       Administratīvais akts ir  atzinums par būvdarbu un zemes transformācijas ieceres atbilstību teritorijas plānojumam
     Pārsūdzības iespējas       Atzinumu pārsūdz Ilūkstes novada domei mēneša laikā Brīvības ielā 7, Ilūkstē
     Atgādinājums       Ir
     Pakalpojuma brīdinājums      Nav
      Pakalpojuma autentifikācijas līmenis       0. līmenis – nedeklarēta identitāte
      Pakalpojuma dzīves situācija       Būvniecība, zemes transformācija
      Pakalpojuma pieprasīšanas vietas klātienē       Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs Ilūkstē, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30
 • Otrdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 17:30
 • Piektdienās: 8:00 – 12.00 un 12:30 – 15:30, 65447850
      Pakalpojuma pieprasīšana pa pastu       Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs Ilūkstē, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447
       Pakalpojuma pieprasīšana pa elektronisko pastu      dome@ilukste.lv
      Pakalpojuma saņemšanas vietas klātienē        Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs Ilūkstē, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30
 • Otrdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 17:30
 • Piektdienās: 8:00 – 12.00 un 12:30 – 15:30, 65447850
      Pakalpojuma saņemšana pa pastu       Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs Ilūkstē, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

Uz sākumuSkip to content