Dzīvojamo telpu īres līguma grozīšana sakarā ar īrnieka maiņu

Publiskā pakalpojuma apraksta veidlapa

arrw01_14a

     Pakalpojuma nosaukums

     Dzīvojamo telpu īres līguma grozīšana sakarā ar īrnieka maiņu

 

     Pakalpojuma turētāja nosaukums

     Ilūkstes novada pašvaldība

 

     Pakalpojuma funkcija

     Nodrošināt palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā

 

     Pakalpojuma būtības īss apraksts

     Dzīvojamo telpu īres līguma grozīšana – jauna īres līguma noslēgšana ar pilngadīgu īrnieka ģimenes locekli, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus:

 • īrnieka nāves gadījumā;
 • īrnieka rīcībnespējas gadījumā;
 • īrnieka dzīvesvietas maiņas gadījumā.

    Dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšana, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, ar pilngadīgu īrnieka ģimenes locekli, kurš pilda īres līgumā noteiktās saistības, ja īrnieks vairāk nekā 3 mēnešus tās nepilda.

     Pakalpojuma rezultāts ir dzīvojamo telpu īres līguma grozījumi.

      Līgumu slēdz klātienē.

 

     Pakalpojuma saņēmēji

     Fiziska persona

 

     Pakalpojuma saņēmēja apraksts

     Pilngadīgs attiecīgajā pašvaldības dzīvoklī likumīgi iemitināts īrnieka ģimenes loceklis

 

     Pakalpojuma normatīvie akti

 • Likums par dzīvojamo telpu īri
 • Ilūkstes novada 2010.gada 28.janvāra  saistošie noteikumi Nr. 2/2010 “Kārtība, kādā Ilūkstes  novada pašvaldība sniedz  palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ar  grozījumiem (25.03.2010. Ilūkstes novada domes lēmums Nr.90 ‘Par saistošo noteikumu Nr. 4/2010 ‘Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 28.01.2010. saistošajos noteikumos Nr. 2/2010 ‘Kārtība, kādā Ilūkstes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā’ apstiprināšanu”).

 

    Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

     Iesniegums

PDF

Word

   Drukāšanai   

   Aizpildīšanai   

     Iesniegumam pievieno:

 • visu pilngadīgo ģimenes locekļu rakstiska piekrišanu;
 • Miršanas apliecības kopiju (īrnieka nāves gadījumā);
 • Lēmuma par īrnieka atzīšanu par rīcībnespējīgu kopiju (īrnieka rīcībnespējas gadījumā);
 • ja īrnieka, kurš 3 mēnešus nepilda līgumā noteiktās saistības, vietā līgumu vēlas slēgt viņa ģimenes loceklis, kurš minētās saistības pilda, – paša īrnieka rakstiska piekrišanu.

 

    Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

    20 darba dienas

 

    Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

    Bezmaksas

 

    Pakalpojuma sniegšanas valoda

     Latviešu

 

    Administratīvais process

     Administratīvais akts ir pašvaldības domes Dzīvokļu komisijas lēmums vai attiecīgās SIA valdes locekļa rīkojums par jauna īres līguma slēgšanu.

 

     Pārsūdzības iespējas

     Lēmumu vai rīkojumu var pārsūdzēt 30 dienu laikā no tā spēkā stāšanās dienas Ilūkstes novada pašvaldībā.

 

     Atgādinājums

     Jā

 

    Pakalpojuma brīdinājums

     Nav

 

     Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

     0. līmenis – nedeklarēta identitāte

 

     Pakalpojuma dzīves situācija

     Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā

 

     Pakalpojuma pieprasīšanas vietas klātienē

     Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs Ilūkstē, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30
 • Otrdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 17:30
 • Piektdienās: 8:00 – 12.00 un 12:30 – 15:30, 65447850

     Subates un Prodes  pagasta pārvalde, 1. maija iela 1, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65462275

    Eglaines pagasta pārvalde, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65437343

     Šēderes pagasta pārvalde, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65475703

     Dvietes pagasta pārvalde, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65475434

     Bebrenes pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65407909

     Pilskalnes pagasta pārvalde, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65462296

     Pašvaldības SIA “Ornaments”, Jelgavas iela 21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 • Darba dienās 8.00 – 12:00 un 12:30 – 16:30, 65462157

     SIA “Šēderes pakalpojumi”, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

 • Darba dienās 8.00 – 12:00 un 12:30 – 16:30, 65475709

 

    Pakalpojuma pieprasīšana pa pastu

    Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs Ilūkstē, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 

    Pakalpojuma pieprasīšana pa elektronisko pastu

    dome@ilukste.lv

 

    Pakalpojuma saņemšanas vietas klātienē

     Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs Ilūkstē, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30
 • Otrdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 17:30
 • Piektdienās: 8:00 – 12.00 un 12:30 – 15:30, 65447850

     Subates un Prodes  pagasta pārvalde, 1. maija iela 1, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65462275

    Eglaines pagasta pārvalde, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65437343

     Šēderes pagasta pārvalde, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65475703

     Dvietes pagasta pārvalde, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65475434

     Bebrenes pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65407909

     Pilskalnes pagasta pārvalde, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65462296

     Pašvaldības SIA “Ornaments”, Jelgavas iela 21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 • Darba dienās 8.00 – 12:00 un 12:30 – 16:30, 65462157

     SIA “Šēderes pakalpojumi”, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

 • Darba dienās 8.00 – 12:00 un 12:30 – 16:30, 65475709

 

 

       Uz sākumuSkip to content