Uzņemšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā

Publiskā pakalpojuma apraksta veidlapa

arrw01_14a

    Pakalpojuma nosaukums

    Uzņemšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā

 

    Pakalpojuma turētāja nosaukums

    Ilūkstes novada pašvaldība

 

    Pakalpojuma funkcija

    Sniegt palīdzību novada iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā, reģistrējot  tos pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā

 

    Pakalpojuma būtības īss apraksts

    Personas, kuras vēlas īrēt pašvaldības dzīvokļus un ir tiesīgas saņemt šī veida pašvaldības palīdzību tiek reģistrētas pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā

     Pakalpojuma rezultāts ir Dzīvokļu komisijas lēmums par reģistrēšanu pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā

 

    Pakalpojuma saņēmēji

    Fiziska persona

 

     Pakalpojuma saņēmēja apraksts

     –

 

    Pakalpojuma normatīvie akti

 

    Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

     Iesniegums

      Pievieno šādus dokumentus

 • personas, kuras tiek izliktas no dzīvokļa, pamatojoties uz tiesas spriedumu – spēkā stājušos tiesas sprieduma par izlikšanu no dzīvokļa kopiju;
 • pensionāri – pensijas apliecības kopiju;
 • politiski represētās personas – politiski represētās personas apliecības kopiju;
 • invalīdi – Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas izziņas kopiju;
 • repatrianti – repatrianta izziņu,  un arhīva izziņu par repatrianta, viņa vecāku vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo pierakstu pirms izceļošanas no Latvijas;
 • personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas – atbrīvojuma izziņas kopiju,
 • persona, kura vēlas saņemt palīdzību, ja īrētā dzīvojamā telpa ir avārijas stāvoklī, iesniedz aktu par dzīvojamās telpas stāvokli, kuru sastādījis
 • sertificēts speciālists);
 • personas (ģimenes), kuras ne mazāk kā piecus gadus lieto dzīvojamo telpu uz apakšīres līguma pamata vai īres līguma pamata īpašniekam piederošā mājā un vēlas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumā- dzīvojamās telpas īres (apakšīres) līguma kopiju;
 • maksātspējīgas personas, kuras vēlas īrēt labiekārtotu, lielāku, neizīrētu dzīvojamo telpu- izziņu par darba algu vai izziņu no VSAA par obligātajām sociālās apdrošināšanas iemaksām vai pensijas apmēru vai citus dokumentus, kas apliecina personas maksātspēju;
 • pašvaldības funkciju realizēšanai uzaicinātajiem darbā speciālistiem jāiesniedz darba devēja pamatots lūgums par dzīvojamās telpas nepieciešamību;

       Informācijas precizēšanai personai var pieprasīt iesniegt papildus dokumentus.

 

    Veidlapas

     Iesnieguma veidlapa

PDF

Word

   Drukāšanai   

   Aizpildīšanai   

   Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

     22

 

    Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

     Bezmaksas

 

    Pakalpojuma sniegšanas valoda

     Latviešu

 

    Administratīvais process

     Administratīvais akts ir Dzīvokļu komisijas lēmums par uzņemšanu pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā vai uzņemšanas atteikums

 

     Pārsūdzības iespējas

     Dzīvokļu komisijas lēmumu 30 dienu laikā no tā stāšanās spēkā var pārsūdzēt Ilūkstes novada domē

 

     Atgādinājums

     Ir

 

     Pakalpojuma brīdinājums

     Nav

 

     Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

     0. līmenis – nedeklarēta identitāte

 

     Pakalpojuma dzīves situācija

     Pašvaldības dzīvokļi, īre

 

     Pakalpojuma pieprasīšanas vietas klātienē

     Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs Ilūkstē, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30
 • Otrdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 17:30
 • Piektdienās: 8:00 – 12.00 un 12:30 – 15:30, 65447850

     Subates un Prodes  pagasta pārvalde, 1. maija iela 1, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65462275

     Eglaines pagasta pārvalde, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65437343

    Šēderes pagasta pārvalde, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65475703

     Dvietes pagasta pārvalde, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65475434

     Bebrenes pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65407909

     Pilskalnes pagasta pārvalde, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 -15.30, 65462296

 

     Pakalpojuma pieprasīšana pa pastu

     Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs Ilūkstē, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 

    Pakalpojuma pieprasīšana pa elektronisko pastu

     dome@ilukste.lv

 

      Pakalpojuma saņemšanas vietas klātienē

     Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs Ilūkstē, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30
 • Otrdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 17:30
 • Piektdienās: 8:00 – 12.00 un 12:30 – 15:30, 65447850

     Subates un Prodes  pagasta pārvalde, 1. maija iela 1, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65462275

     Eglaines pagasta pārvalde, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65437343

    Šēderes pagasta pārvalde, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65475703

     Dvietes pagasta pārvalde, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65475434

     Bebrenes pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30, 65407909

     Pilskalnes pagasta pārvalde, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

 • Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,
 • Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 -15.30, 65462296

 

     Pakalpojuma saņemšana pa pastu

     Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs Ilūkstē, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 

 

       Uz sākumuSkip to content