Tirdzniecības atļaujas vai atļaujas tirdzniecības organizēšanai izsniegšana

Pakalpojuma turētājs

Augšdaugavas novada pašvaldība

Pakalpojuma funkcija / uzdevums

Izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās.

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas pašvaldība izskata dokumentus un izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās, vai arī pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju. Atļauju izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu kalendāro gadu.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Pakalpojuma saņemšanai

nepieciešamie dokumenti

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

 

  • KlātienēIlūkstes pilsētas Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Augšdaugavas novads, LV-5447 (1. stāvā). Tālr.: 65447850, 29151600, e-pasts: pasts@ilukste.lv
  • Pa pastusūtot vēstuli Ilūkstes pilsētas administrācijai Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā, LV-5447;
  • Pa e-pastu – sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pastu: administracija@ilukste.lv.

 

Pakalpojuma saņemšanas iespējas

 

Klātienē – Ilūkstes pilsētas Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā, LV-5447 (1. stāvā).

Tālr.: 65447850, 29151600, e-pasts: pasts@ilukste.lv;

  

Darba laiks (ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz 12.30):

  P.: 8.00 – 16.30

  O.: 8.00 – 17.30

  T.: 8.00 – 16.30

  C.: 8.00 – 16.30

  P.: 8.00 – 15.30

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Piecas darba dienas (ja nepieciešama papildinformācija, termiņš var tikt pagarināts).

Pārsūdzības iespējas

Augšdaugavas novada centrālajā administrācijā, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

 

Pašvaldības nodevu (pa realizējamo preču grupām) likmes noteiktas Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos Nr. 46 „Par Augšdaugavas novada pašvaldības nodevām” .

 

Nodevu var samaksāt skaidrā naudā Ilūkstes pilsētas administrācijas kasē Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā (1. stāvā) vai, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Augšdaugavas novada centrālās administrācijas norēķinu kontu.

„Swedbank”   Bankas kods: HABALV22   Konta numurs: LV25HABA0551028288065

„SEB banka”   Bankas kods: UNLALV22   Konta numurs: LV79UNLA0055002791210

„Citadele banka”   Bankas kods: PARXLV22   Konta numurs: LV05PARX0012925680001

 

 

Atpakaļ uz pakalpojumu sarakstuSkip to content