Pašvaldībā pieejamie sociālie pakalpojumi

Ilūkstes novada pašvaldībā nodrošinātos sociālo pakalpojumu veidus, to piešķiršanas un saņemšanas kārtība, pakalpojuma samaksas kārtība, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība tiek nodrošināta saskaņā ar Ilūkstes novada pašvaldības 31.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2018 “Par sociālajiem pakalpojumiem Ilūkstes novada pašvaldībā”.

 


 Skip to content