SIA “VSAC “Subate””

SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs “Subate””

VSAC_Subate

    

Sporta ielā 20, Subatē, Ilūkstes novadā, LV-5471

 

Tālr.: 65463192

 

Mob. tālr.: 29122127

E-pasts:inese.pugzle@apollo.lv

Vadītāja: Ināra Streiko

 

Administrācijas darba laiks

Pirmdienās

8.00 – 16.00

Otrdienās

8.00 – 16.00

Trešdienās

8.00 – 16.00

Ceturtdienās

8.00 – 16.00

Piektdienās

8.00 – 16.00

 

(pusdienu pārtraukums: 12.30 – 13.00)

 

SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs „Subate”” dibināts 2000. gada 1. decembrī. Centrs var izmitināt un sniegt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 47 pieaugušām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

Centrā strādā 33 darbinieki. Par klientu veselību rūpējas ārsts psihiatrs, klientus aprūpē sociālā darbiniece, sociālais rehabilitētājs, divas sociālās aprūpētājas, medicīnas māsas un citi darbinieki. Centra telpas iekārtotas atbilstoši mūsdienu prasībām un iemītnieku vajadzībām. Klientiem šeit tiek organizētas dažādas nodarbības, izklaides un svētku pasākumi.

 

      

2011. gada finanšu pārskats

2012. gada finanšu pārskats


Iestādes organizatoriskā struktūra

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu

Skaidrojums bilances un pelņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

 

Kapitālsabiedrības apstiprinātie gada pārskati

 

Atalgojuma politika