DAC “Fēnikss”

ILŪKSTES DIENAS APRŪPES CENTRS

personām ar garīga rakstura traucējumiem

“FĒNIKSS”

Zemgales iela 6A, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

reģ. Nr.90001863669

tālr. 65462700, fakss 65462700

e-pasts: fenikss@ilukste.lv

vadītājs Andris Kuzņecovs

 

            Ilūkstes dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem „Fēnikss” (turpmāk – Centrs) ir pašvaldības iestāde, kas personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības vai profesionālās rehabilitācijas centrus, dienas laikā sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Centra darbības mērķis ir nodrošināt klientiem sociālo rehabilitāciju, sniedzot iespēju integrēties sabiedrības dzīvē un palielināt pašnoteikšanās iespējas.

            Klientiem Centrā ir izveidota vide, kurā viņi var droši jūsties, būt uzklausīti un atbalstīti. Ar darbinieku palīdzību personām ir iespēja apgūt un nostiprināt sadzīvē nepieciešamās iemaņas, ka piemēram, budžeta plānošanu, kulinārijas nianses, rokdarbu prasmes. Tāpat Centrā klienti regulāri dodas dažādos izbraucienos un pārgājienos, katra mēneša beigās tiek svinētas dzimšanas dienas, iepazīta Latvijas vēsture.

            Lai saņemtu Centra pakalpojumus, personai vai viņa likumiskām pārstāvim nepieciešams griezties Zemgales iela 6A, Ilūkstē, Ilūkstes dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem „Fēnikss” vai arī zvanīt pa tālr. 65462700.

           Ilūkstes dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem „Fēnikss” darba laiks:

PIRMDIENA 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
OTRDIENA 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
TREŠDIENA 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
CETURTDIENA 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
PIEKTDIENA 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30

            Vadītāja pieņemšanas laiks: katru trešdienu no plkst. 8.30 līdz 12.00.


DAC “Fēnikss”
DAC “Fēnikss”
DAC “Fēnikss”
DAC “Fēnikss”
DAC “Fēnikss”
DAC “Fēnikss”
DAC “Fēnikss”