„Ziemas diena ģimenēm” Bebrenē

10. martā norisinājās ziemas izskaņas pasākums „Ziemas diena ģimenēm”. Tajā piedalījās ģimenes no Kretingas un tās apkārtnes (Lietuva), kā arī ģimenes no Ilūkstes novada. Dalībniekiem bija iespēja piedalīties dažādās radošajās darbnīcās – dekupāžas tehnikā gatavot glezniņas, gatavot Lieldienu rotājumus, kā arī mierīgas, harmoniskas mūzikas pavadījumā veidot mandalas.

Bērni ar vecākiem aktīvi iesaistījās sportiskās aktivitātēs, veicot dažādas stafetes ar ragaviņām un slēpēm. Bērniem bija iespēja vizināties zirga kamanās un doties izjādēs ar zirgiem. Vakara noslēgumā Lietuvas dalībnieki iepazina Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centru, izbaudīja baseina apmeklējumu un iepazinās ar sporta infrastruktūru – stadionu un slidošanas laukumu. Diemžēl laikapstākļi nebija labvēlīgi slidošanai.

Pasākuma „Ziemas diena ģimenēm” aktivitātes norisinājās Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam „Interreg V-A” projektā Nr. LLI-228 „Family Valley” jeb „Ģimenes ieleja”, ko Ilūkstes novada pašvaldība īsteno sadarbībā ar Lietuvas Kretingas rajona pašvaldības administrāciju.

Projekta mērķis ir mazināt sociālo plaisu starp trūcīgo kopienām un citām kopienām, tādējādi uzlabojot dzīves apstākļus attālāku reģionu kopienās.

   Ilūkstes novada pašvaldība projekta laikā:

  1. Izveidoja slidošanas laukumu Ilūkstē;
  2. Iegādājās ziemas slidošanas slidas;
  3. Organizēja pasākumu „Ziemas diena ģimenēm”;
  4. Piedalījās pieredzes apmaiņas pasākumos.

Projekta kopējās izmaksas projekta partnerim – Ilūkstes novada pašvaldībai – ir EUR 101 519,12, līdzfinansējumu 85% jeb EUR 86 291,25 apmērā nodrošina ERAF.

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Ilūkstes novada pašvaldība, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Saite uz Programmas mājaslapu – www.latlit.eu

Saite uz oficiālo ES mājaslapu – www.europa.euSkip to content