Projekta „Stendera laika klases izveide” partneri devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Poliju

Ilūkstes novada pašvaldība Eiropas Reģionālās attīstības fonda Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 gadam ietvaros īsteno projektu  Nr. LLI-199 „Travel smart – visit Lithuania and Latvia” jeb „Ceļo gudri – apceļo Lietuvu un Latviju”.

Šī gada 12.-14.septembrī Latvijas un Lietuvas pārstāvju delegācija projekta ietvaros devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Poliju. Brauciena maršruts tika sastādīts tā, lai iepazītu labās prakses piemērus Polijas vietējā tūrisma industrijā.  Ilūkstes novadu pārstāvēja Eglaines pamatskolas skolotājas Eva Linkeviča un Lilita Bērziņa un Eglaines pagasta Kultūras nama vadītāja Zanda Lisovska.

 

12.septembrī dienas plānā bija iepazīt tūrisma objektus Polijas ziemeļdaļas pilsētas Suvalki apkārtnē. Braucēji vairākās pieturvietās iepazina Vigri ezera labiekārtotās pludmales un atpūtas vietas.

 

Nākamajā dienā grupa devās satikties ar Vigri Nacionālā parka administrāciju. Administrācijas ēkā telpas tiek izmantotas gan administrācijas vajadzībām, gan arī tūrisma un izzinošajām nodarbībām. Interaktīva ekspozīcija, prezentācija un nodarbības ļāva iepazīt Vigri Nacionālo parku arī sezonas mazaktīvajā laikā.

14.septembrī braucēju grupa devās uz Augustovu. Te ir izveidots parks, Krusta ceļš, vairākas atpūtas un apskates vietas.

 

Pieredzes apmaiņas diskusiju laikā projekta partneru pārstāvji pārrunāja līdzšinējo pieredzi dažādu projektu īstenošanā, finansiālos jautājumus un problēmas projektu jomā, ar kurām nākas saskarties ikdienā. Pieredzes apmaiņas brauciena rezultātā ikviens dalībnieks varēja atzīt, ka iegūtā pieredze noteikti būs noderīga jaunu ideju radīšanā, kā varētu uzlabot savu novadu un Sēlijas reģiona pievilcību tūristu acīs.

 

 

Saite uz Programmas mājaslapu www.latlit.eu

Saite uz oficiālo ES mājaslapu www.europa.eu

 

Attīstības plānošanas nodaļaSkip to content