Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020. gadam projekts Nr. LLI-228 “Family Valley”

Projekta Nr. un nosaukums                   Projekts Nr. LLI-228 “Family Valley”

(“Ģimenes ieleja”)

Fonda nosaukums                                   Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Programmas nosaukums                        Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības

programma 2014-2020. gadam

Īstenošanas laiks                                      01.05.2017. – 30.04.2018.

 

Projekta partneri

Vadošais projekta partneris:

Kretingas rajona pašvaldības administrācija (Lietuva)

Projekta partneri:

Ilūkstes novada pašvaldība (Latvija)

 

Projekta mērķis

Projekta mērķis – projekta mērķis ir mazināt sociālo plaisu starp trūcīgo kopienām un citām kopienām, tādējādi uzlabojot dzīves apstākļus attālāku reģionu kopienās.

 

Rezultāti                                                  

Projekta ietvaros tiks izveidotas kopīgas atpūtas vietas ģimenēm. Šīs iekārtotās teritorijas būs pieejamas visiem iedzīvotājiem. Izveidoto ģimenes atpūtas vietu viena no būtiskākajām funkcijām ir integrēt atstumtās kopienas sabiedriskajā dzīvē.

Ilūkstes novada pašvaldība projekta ietvaros:

  1. Izveidos slidošanas laukumu Ilūkstē;
  2. Iegādāsies ziemas slidošanas slidas;
  3. Organizēs ziemas nometni ģimenēm;
  4. Piedalīsies pieredzes apmaiņas pasākumos.

 

Kopējās projekta izmaksas Ilūkstes novada pašvaldībai (EUR) 101 519,12

ERAF līdzfinansējums (EUR)               86 291,25

Pašvaldības līdzfinansējums (EUR)      15 227,87

Projekta koordinatore       Attīstības  plānošanas  nodaļas  vadītājas  vietniece  Ieva Rimeicāne

Kontaktinformācija                                T. 65447860, e-pasts: ieva.rimeicane@ilukste.lv

 

Saite uz Programmas mājaslapu              www.latlit.eu

Saite uz oficiālo ES mājaslapu                  www.europa.eu

 

Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Ilūkstes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.Skip to content