Apstiprināts projekts Nr. LLI-341 “Social Inclusion of Elderly People” jeb „Senioru sociālā iekļaušana ”

Ilūkstes novada pašvaldība kopā ar sešiem Latvijas un Lietuvas partneriem (Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas birojs, Rēzeknes pilsētas dome, Rēzeknes novada pašvaldība, Daugavpils novada pašvaldība, Utenas rajona pašvaldības administrācija un Moletu rajona pašvaldības administrācija) Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros īstenos projektu  “Social Inclusion of Elderly People” jeb „Senioru sociālā iekļaušana”, akronīms “Aging in comfort”. Projekta partnera – Ilūkstes novada pašvaldības projekta kopējais finansējums ir EUR 13 097,98, pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb EUR 1309,80, ERAF finansējums sastāda EUR 11 133,28.

Kopējās projekta izmaksas ir 449 029,21 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālā attīstības fonda ir 381 674,80 EUR. Projekta partnera – Ilūkstes novada pašvaldības projekta kopējais finansējums ir EUR 13097,98, pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb EUR 1309,80. Projekta ilgums 18 mēneši.

Projekta ietvaros Ilūkstes novadā sociālo pakalpojumu uzlabošanai tiks iegādāts inventārs – nepieciešamais aprīkojums aprūpes mājās nodrošināšanai – ratiņkrēsli, vannas un dušas krēsli,  mobilie ratiņkrēslu pacēlāji, dažādi pārvietošanās rīki personām ar kustību traucējumiem, kā arī speciālisti piedalīsies teorētiskajās apmācībās, pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas aktivitātēs.

25.06.2018.

 

Dace Stalidzāne,

Attīstības plānotāja uzņēmējdarbībāSkip to content