Apstiprināts projekts Nr. LLI-199 „Travel smart – visit Lithuania and Latvia jeb „Ceļo gudri – apceļo Lietuvu un Latviju”

Ilūkstes novada pašvaldība kopā ar sešām Latvijas un Lietuvas pašvaldībām (Jēkabpils novada pašvaldība, Viesītes novada pašvaldība, Salas novada pašvaldība, Anikščai reģionālā parka direkcija, Biržai reģionālā parka direkcija, Krekenavas reģionālā parka direkcija) Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros īstenos projektu  „Travel smart – visit Lithuania and Latvia” jeb „Ceļo gudri – apceļo Lietuvu un Latviju”. Projekta partnera – Ilūkstes novada pašvaldības projekta kopējais finansējums ir EUR 44 205,29, pašvaldības līdzfinansējums sastāda 15% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb EUR 6630,80.

Projekta ietvaros Eglaines pagastā tiks izveidots jauns tūrisma objekts. Eglaines pamatskolas telpās tiks izveidota “Stendera laika klase”, ko varēs apmeklēt visi skolas vecuma bērni un jebkurš tūrists.  Stendera laika klasē būs iespēja izbaudīt mācību procesu, kas raksturīgs 18. gadsimtam. Skolēni varēs sēdēt Stendera laika skolas solos, ietērpties seno laiku apģērbā, mācīties Stendera druku un burtus. Stendera laika klase būs viens no 10 tūrisma objektiem, kas tiks iekļauti kopīgajā interaktīvajā tūrisma kartē.

Saite uz Programmas mājaslapu www.latlit.eu

Saite uz oficiālo ES mājaslapu www.europa.eu

 

Attīstības plānošanas nodaļaSkip to content