Lašu evanģēliski luteriskā draudze

       Dievkalpojumi Lašu evaņģēliski luteriskajā draudzē notiek mēneša  otrajā svētdienā pulksten 12:30, ceturtajā svētdienā pulksten 10:30.

Draudzes priekšnieks Jānis Ķerubins tālr. 29166251, e-pasts: olgaresne@inbox.lv
Mācītāja p.i. evaņģēlists Agris Pilsums, tālr. 29198010, e-pasts: agris.pilsums@gmail.com

Lasu luteranu

       Lašu draudzes pirmsākumi meklējami 1596.gadā, kad uzcelta pirmā baznīca. 1610.gadā baznīca tika pārvietota uz Lašu muižu. 1638.gadā to uzdāvinājis katoļiem. Lašu baznīca ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis, kurā uzstādīts unikāls koka altāris un altārglezna “Kristus pie krusta”, baroka ērģeles, kuras uzbūvētas 1789.gadā. Zvanu tornī atrodas 1936.gadā dāvinātais zvans. Lašu baznīcai šobrīd ir jauns ārējais ietērps, kosmētiskais remonts veikts lūgšanu telpā un sakristejā, atjaunotas ērģeles un durvis, nostiprināta altāra aizmugure.Skip to content