Kapličas

KAPLIČAS

 

Grāfu Plateru – Zībergu dzimtas kapliča Bebrenes kapos (1875.g.)

Bebrenes muižas kompleksa izcila sastāvdaļa ir grāfu dzimtas kapliča, kas uzcelta 1875. gadā, ēkas arhitektūra ieturēta gotikas stilā. Virs ieejas durvīm iespaidīga dzega ar grāfu dzimtas ģerboni, uz kapliču ved akmens pakāpieni. Kapličas pagrabā, kuram nav ieejas, metāla zārkos atdusas grāfu dzimtas pārstāvji. Ārpusē, kapličas sienā iemūrētas 4 marmora plāksnes ar grāfu uzvārdiem.

Kapliča ir labi saglabājusies, to mūsdienās izmanto dievkalpojumiem bērēs un kapusvētkos. Tā ir izcils tūrisma apskates objekts un gotikas arhitektūras stila paraugs Sēlijā.

Bebrene, Ilūkstes novads, tālr. +371 65407909, 20219770 vai 26109353

Kapličas Čamanu un Kaupišķu kapos Bebrenes pagastā

Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Tā ir viena no vecākajām kapličām Ilūkstes novadā, kas saglabājusi savu sākotnējo funkciju. Objekta arhitektūra uzskatāmi raksturo to kultūras mantojuma daļu, kas uzrāda stila rustikalizāciju un atspoguļo reģionālās arhitektūras mākslas īpatnības. Kapličas interjera detaļas ansamblī ir maz saglabājušās. Čamaņu kapu kapliča ir attiecīgā laikmeta reģionālās arhitektūras nozīmīgs paraugs. Kapela 1975. gadā remontēta.
Bebrene, Ilūkstes novads, tālr. +371 65407909, 20219770 vai 26109353

Kapliča Ludvigovas kapos Pilskalnes pagastā (1824.g.)

Ludvigovas kapu kapliča (1824) veidota no laukakmeņiem. Ir 9 m x 5 m x 3 m liela. No ārpuses apmesta ar kaļķu javu, kurā liktas akmeņu šķembas. Jumts apjumts ar lubiņām.  Virs jumta no diviem baļķiem paceļas mazs tornītis ar zvanu. Durvis no gala, ar nelielu logu virs tām. Vēl viens logs ir kreisajos sānos. Grīda un griesti veidoti no koka. Kapličā atrodas viens koka altāris ar trīs litogrāfiskām svētbildēm.
Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, tālr. +371 65462296 vai 29264801

Kapliča Zariņu kapos Dvietes pag. 19.gs.

Pirmā baznīca Dvietē bija koka un atradās barona pils parkā pie lielceļa, iebraucot Dvietē. Pēc nostāstiem  šīs baznīcas mūžs bijis 114 gadi. No tā izriet, ka šī baznīca Dvietē bija celta apmēram 1750.g. Pēc mūra baznīcas uzcelšanas, koka baznīcu nojauca un pārveda uz Zariņu kapiem.
Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, tālr. +371 65475434

Lašu vecie kapi un Mēnessmeitiņas Idas Apsēnas kaps

Lašu vecajos luterāņu kapos atrodas Raiņa apdziedātās Mēnesmeitiņas (Idas Apsānes) ģimenes kapi. Tie ir trīs viens otram blakus stāvoši metāla krusti uz granīta pamatnēm ar ciļņu tekstu uz katra. Uz I. Apsānes kapa pieminekļa rakstīts:

“Ida Marie Apsahn dzim. 23 März 1867 mir. 10 April 1887”

Granīta pamatnē ievietots I. Apsānes portrets porcelāna ovālā.

20. gs. 70.-ajos gados kapos notikuši lieli postījumi. Tad cietis arī I. Apsānes kaps. Ar Latvijas Kultūras fonda Eglaines kopas vadītājas O. Spūles gādību tas, kā arī citas sapostītās kapu vietas, sakoptas, uzlikti vietās nolauztie kapu krusti. O. Spūles vadībā par Elīzes Stenderes ziedoto naudu uzlikti jauni kapu vārti.

Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, tālr. +371 65437343

 


 

 Skip to content