Dievnami

DIEVNAMI

 

Dvietes Staņislava Kostkas Romas katoļu baznīca (1864.g.)

Dvietes Sv. Staņislava Kostkas Romas katoļu baznīca tika uzbūvēta 1864. gadā baroka stilā par muižnieka Kazimira Plātera-Zīberga līdzekļiem. Ievērojams valsts nozīmes arhitektūras piemineklis- viens no greznākajiem sakrālajiem baroka interjeriem reģionā.
Dviete, Ilūkstes novads, tālr. +371 65475434

Ilūkstes Romas katoļu baznīca (1816.g.)

Tagadējā IIūkstes katoļu baznīca celta 1816. gadā par grāfienes Katrīnas Zībergas līdzekļiem.
Ilūkste, Ilūkstes novads, tālr. +371 65447850 vai 65447860

Ilūkstes luterāņu baznīca

Dievnams uzcelts 1865. gadā, tad 1. pasaules kara laikā nopostīts, 1928. gadā par draudzes līdzekļiem atjaunots, bet 20. gadsimta  50. gados padomju vara dievnama ēku atsavināja un pielāgoja laicīgām lietām. Luterāņu draudze īpašumu atguva 90. gadu sākumā, un 1993. gadā atjaunotajā baznīcā notika pirmais dievkalpojums.
Ilūkste, Ilūkstes novads, tālr. +371 65447850 vai 65447860

Subates Mikeļa Ercengeļa Romas katoļu baznīca (1576.g.)

1831. gadā vecās koka baznīcas vietā, kas bija celta uz se­nās kapsētas, uzcēla tagadējo Subates mūra baznīcu. Celšanas darbus subsidēja grāfs Miķelis Plāters-Zībergs. Celta no laukakmeņiem, bez torņiem, senbazilikas stilā. Dievnamā ir vairākas 18.gs. baroka sakrālās koka skulptūras.
Subate, Ilūkstes novads, tālr. +371 65462275 vai 26183911

Subates luterāņu baznīca (1685.g.)

Subates luterāņu baznīcai, kas celta 1685. gadā un ir Valsts un Eiropas nozīmes kultūrvēsturisks piemineklis,  Latvijas mākslas vēsturē piemīt īpaša vieta – tās arhitektūra pilnīgi atšķiras no tradicionālā priekšstata par Latvijas lauku baznīcu, un Subates vārds tiek lietots, lai apzinātu kokgriezēju un koktēlnieku grupu, kura 17 .gs. beigās darinājusi iekārtas virknei baznīcu Latvijā un Lietuvā. Tajā atrodas arī vairāki citi valsts nozīmes kultūras pieminekļi. Baznīcā ir laba akustika, un tajā skan 1853. gadā darinātās Martena ērģeles.
Subate, Ilūkstes novads, tālr. +371 65462275 vai 26183911

Vecticībnieku lūgšanu nams Subatē

Subate, Ilūkstes novads, tālr. +371 65462275 vai 26183911

Lašu evaņģēliski luteriskā baznīca (1805.g.)

Lašu luterāņu baznīcas mūra ēka ir uzbūvēta 1805. gadā. Ir zināms, ka Lašu draudzē kalpojuši mācītāji: Hermanis Konrads Stenders (1684-1755), kurš mūža pēdējos 44 gadus vadīja Lašu draudzi, Ernests Fridrihs Stenders (1763-1823). 1996. gada 13. oktobrī Lašu draudze atzīmēja 400 gadu pastāvēšanas jubileju. Baznīcā ir vienas no labākajām restaurētajām ērģelēm reģionā.
Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, tālr. +371 20028330 vai 65437343

Grendzas Svētā Pētera Romas katoļu baznīca (1910.g.)

Klusā un nomaļā Latvijas nostūrī Dievs ir izvēlējis vietu Grendzas Svētā Pētera katoļu baznīcai, kas celta 1907.g. no laukakmeņiem. Savā vienkāršībā baznīca stāv uz paugura, aicinot ikvienu garāmgājēju iegriezties, lai lūgšanā vienotos ar Dievu.
Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, tālr. +371 65475703, 65475678 vai 26663681

Bebrenes  Romas katoļu baznīca (1796.g.)

Baznīca uzcelta 1797. gadā, tās projektu veidojis poļu – itāļu mākslinieku un arhitektu dzimtas pārstāvis arhitekts L. Markoni. Baznīcas novietojums saskaņots ar grāfu Plāteru – Zībergu muižas ansambli un parku, pils ar baznīcu atrodas uz vienas ass, kuru iezīmē parka un baznīcas vārti. Baznīcai nav torņu, ir tikai divi metāla krusti uz jumta – viens priekšpusē, otrs aizmugurē. Zvanu tornis veidots kā atsevišķa celtne, kurā ir divi zvani – lielais un mazais. Šī celtne kalpo arī kā ieejas vārti baznīcas dārzā, kuru ieskauj akmens mūra žogs. Baznīcas fasādē abpus galvenajām durvīm četrās nišās gleznoti apustuļi – Pēteris, Lūkass, Matejs un Marks.

Dievnamā ir trīs altāri. Centrālajā altārī atrodas gleznojums ‘’Marijas debesīs uzņemšana’’ (1866), vienā sānu altārī ‘’Rožukroņa Dievmāte’’, bet otrā sānu altārī ‘’Sv. Jānis Kristītājs’’ (1909).

Dievnamā saglabājušies baroka formās darināti grāfa un vienkāršo baznīcēnu soli.

Baznīcā atrodas vēl joprojām darbojošās ērģeles (19.gs.).

Dievnams ir nozīmīgs ne tikai kā savrups sakrālās arhitektūras piemineklis, bet arī kā muižas un baznīcas ansambļa kopējā telpiskā risinājuma un vietējās kultūrainavas būtiska sastāvdaļa.

Ikdienā baznīca apskatāma no ārpuses, dievnamā var ieiet svētdienās vai iepriekš piesakot ekskursijuvietējā gida pavadībā.

Bebrene, Ilūkstes novads, tālr. +371 65407909, 20219770 vai 26109353

 


 

 Skip to content