Vasarīgas aktivitātes arī ziemā

 

Ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” atbalstu iedzīvotāji Ilūkstes novadā kopš 2017.gada izmanto iespēju peldēt Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centra peldbaseinā.

Ik gadu peldēšanas iespējas izmanto 240 cilvēki (vid.). Ar projekta atbalstu iedzīvotāji, kuri vecāki par 54 gadiem, maznodrošinātās un trūcīgās personas, bezdarbnieki un cilvēki ar īpašām vajadzībām, var pilnvērtīgi rūpēties par savu veselību un labsajūtu, saņemot atbalstu 6 peldbaseina apmeklējumiem. Pateicoties Ilūkstes Sociālā dienēta darbiniekiem, šāda iespēja tiek nodrošināta iedzīvotājiem visā novadā.

Cilvēka ikdienā peldēšana var aizraut gan kā sporta veids, gan arī kā fiziski aktīvais atpūtas veids. Novērots, ka kopīga peldbaseina apmeklēšana ar draugiem vai kolēģiem rada arī pacilātu un enerģisku noskaņojumu pēc peldes, kas ir labs veids kā kopīgi pavadīt laiku un satiktos. Par peldēšanas pozitīvo ietekmi uz veselības stāvokli vienisprātis ir gan ģimenes ārsti, gan fizioterapeiti, gan kardiologi visā pasaulē un atzīst, ka peldēšana:

  1. “dedzina” ar uzturu organismā uzņemtās kalorijas un palīdz noregulēt vielmaiņu,
  2. uzlabo plaušu, asinsrites sistēmas, sirds veselību un samazina sirds saslimšanas risku,
  3. regulāras nodarbības nostiprina stājas muskulatūru, jo tiek darbināta visa ķermeņa muskulatūra,
  4. piemīt relaksējoša iedarbība – atslābina ķermeni un nomierina prātu,
  5. palīdz stiprināt imunitāti.

Paldies par kopīgo darbu veselības veicināšanā un aicinām katru izmantot iespēju peldēt ar mērķi – sev, savai veselībai un labsajūtai!

 

ESF projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/058 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā”

Īstenošanas laiks: 03.07.2017.-31.12.2019.

Projekta mērķis: Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot novada mēroga pasākumus.

Mērķa grupa: Ilūkstes novada iedzīvotāji, īpaši bērni, trūcīgās un maznodrošinātās personas, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kuri vecāki par 54 gadiem un iedzīvotāji, kuri dzīvo lauku teritorijā.

Projekta īss apraksts:

Projekta īstenošanas laikā tiek īstenoti Slimību profilakses un Veselību veicinoši pasākumi, kuru aktivitātēs nodrošināta iespēja Ilūkstes novada iedzīvotājiem tikties ar medicīnas speciālistiem un piedalīties fizisko aktivitāšu nodarbībās.

Kopējās projekta izmaksas: 92 958,00 EUR

Eiropas Sociālā fonda finansējums(85%): 79 014,30 EUR

Valsts budžeta finansējums (15%): 13 943,70 EUR


Vasarīgas aktivitātes arī ziemā
Vasarīgas aktivitātes arī ziemā

Skip to content