Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 9.2.4.  pasākuma 9.2.4.2.

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”

ESF projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/058 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā”

Īstenošanas laiks: 03.07.2017.-31.12.2019.

Projekta mērķis: Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot novada mēroga pasākumus.

Mērķa grupa: Ilūkstes novada iedzīvotāji, īpaši bērni, trūcīgās un maznodrošinātās personas, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kuri vecāki par 54 gadiem un iedzīvotāji, kuri dzīvo lauku teritorijā.

Projekta īss apraksts:

Projekta īstenošanas laikā plānoti Slimību profilakses un Veselību veicinoši pasākumi, kuru aktivitātēs tiks nodrošināta iespēja Ilūkstes novada iedzīvotājiem tikties ar medicīnas speciālistiem un piedalīties fizisko aktivitāšu nodarbībās.

1.Slimību profilakses pasākumi:

 • Sirds veselības diena;
 • Diskusijas par veselīgu uzturu;
 • Pasākumi psihoemocionālā klimata uzlabošanai
 • atbalsta grupa depresijas profilaksei;
 • ‘Diskusija ar onkologu;
 • diskusija par reproduktīvās veselības nozīmi;
 • tikšanās ar speciālistu, kura pamatdarbības joma ietver garīgās veselības stiprināšanu;
 • izglītojošs seminārs jauniešiem par rakstura stiprināšanu, diskusija ar gastroenterologu;
 • tikšanās ar makrobiotiskas speciālistu;
 • profilakses pasākumu rezultātu aprakstu un efektivitātes izvērtēšana.

2.Veselības veicināšanas pasākumi:

 • Peldēšanas nodarbības;
 • Nūjošanas festivāls;
 • Radošās darbnīcas bērniem līdz 12 gadu vecunmam;
 • radošās darbnīcas bērniem mo 13 līdz 18 gadui vecumam;
 • radošās darbnīcas iedzīvotājiem, kas vecāki par 54 gadiem ar mazbērniem;
 • sporta spēles personām ar invaliditāti;
 • sporta spēles senioriem;
 • jauniešu festivāls;
 • ģimenes sporta un veselības diena;
 • Olimpiskā diena.

3.Informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana.

 

Kopējās projekta izmaksas: 92 958,00 EUR

Eiropas Sociālā fonda finansējums(85%): 79 014,30 EUR

Valsts budžeta finansējums (15%): 13 943,70 EUR

 

Kontaktinformācija
Projekta koordinatore Zanda Lisovska
Tālr. +371 65447866
e-pasts: zanda.lisovska@ilukste.lv

 

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Ilūkstes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Projekts tiek īstenots 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros

Publikācijas

Īstenotie pasākumiSkip to content