Mācāmies veidot un stiprināt savu raksturu

30.10.2019.

Ik dienu katrs no mums sastopas ar izvēli – jā vai nē, lai ko arī darītu. Cilvēks pieaugušā vecumā, balstoties uz savu pieredzi un zināšanām, izdarītās izvēles apzinās, savukārt jaunieši – var apjukt, neparedzot sekas.

Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” ietvaros oktobra pirmajā nedēļā izglītības iestādēs Ilūkstes novadā jaunieši, vecumā no 14 līdz 18 gadiem, tikās ar personīgās produktivitātes un “high performance” treneri, fonda “Viegli” apbalvojuma “Laiks Ziedonim 2017 un 2018” nominantu – Kristapu Kravali. Vispusīgi veselīga dzīvesveida un personības izaugsmes kustības “HiPotential.lv” veidošanas laikā strādājis ar dažādu profesiju un vecuma pārstāvjiem, lai cilvēkiem palīdzētu izprast vispusīgi veselīga dzīvesveida konceptu (wellness) – attīstību 7 dimensijās (fiziski, sociāli, emocionāli, intelektuāli, garīgi, profesionāli un finansiāli).

“Seminārs jauniešiem par rakstura stiprināšanu, personības veidošanu” nodarbības organizētas ar mērķi iepazīstināt jauniešu ar praktiskiem padomiem, kā stiprināt savu raksturu un veidot personību, kura spēj atbildīgi pieņemt lēmumus. Visbiežāk atkarību jautājumi ir tiešā veidā saistīti ar jauniešu “iekšējo pasauli, iekšējo veselību”, tāpēc svarīgi pašiem definēt veselīga dzīvesveida principu kompleksu, kas pats par sevi kalpos arī kā atkarību profilakses instruments. Semināru laikā tika pievērsta uzmanība “Pieciem veselīgu un panākumiem bagātu jauniešu principiem”:

  1. Izpratne par atkarību jautājumiem;
  2. Sociālā vide;
  3. Rūpes par savu fizisko veselību;
  4. Rūpes par savu mentālo veselību;
  5. Mērķi un misijas apziņa.

 

ESF projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/058  “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā”

Īstenošanas laiks: 03.07.2017.-31.12.2019.

Projekta mērķis: Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot novada mēroga pasākumus.

Mērķa grupa: Ilūkstes novada iedzīvotāji, īpaši bērni, trūcīgās un maznodrošinātās personas, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kuri vecāki par 54 gadiem un iedzīvotāji, kuri dzīvo lauku teritorijā.

Projekta īss apraksts:

Projekta īstenošanas laikā tiek īstenoti Slimību profilakses un Veselību veicinoši pasākumi, kuru aktivitātēs nodrošināta iespēja Ilūkstes novada iedzīvotājiem tikties ar medicīnas speciālistiem un piedalīties fizisko aktivitāšu nodarbībās.

Kopējās projekta izmaksas: 92 958,00 EUR

Eiropas Sociālā fonda finansējums(85%): 79 014,30 EUR

Valsts budžeta finansējums (15%): 13 943,70 EUR


Mācāmies veidot un stiprināt savu raksturu
Mācāmies veidot un stiprināt savu raksturu

Skip to content