ERAF projekts Nr.9.3.1.1/18/I/003 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā”

Projekta nosaukums:

 

Projekta numurs:

 

Projekta statuss:

 Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā

 

Nr.9.3.1.1/18/I/003

 

Noslēdzies

Projekta iesniedzējs:     Ilūkstes novada pašvaldība

 

Mērķis:

 

 

 

 

Mērķa grupa:

Attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem Ilūkstes novadā.

 

 

 

Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir noteikta 1. vai 2.grupas invaliditāte.

Budžets: 462411,20 EUR

 

Projekta finansējuma sadalījums:  

ERAF finansējums – EUR 383396,57 (85%); Nacionālais publiskais finansējums 79044,63

 

Galvenās aktivitātes: 1.       Infrastruktūras izveidošana šādiem sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem:

1)      Dienas aprūpes centrs ar vietu skaitu 14 personām.

2)      Specializētās darbnīcas ar vietu skaitu 8 personām.

3)      Grupu dzīvokļi ar vietu skaitu 16 personām.

 

2. Informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana.

Sagaidāmie rezultāti:

 

1) Izveidots dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar vietu skaitu 14 personām;

2) Izveidotas specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar vietu skaitu 8 personām;

3) Izveidoti grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar vietu skaitu 16 personām.

 

Īstenošanas laiks:

 

01.09.2019. – 30.11.2020.

 

 


ERAF projekts Nr.9.3.1.1/18/I/003 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā”
ERAF projekts Nr.9.3.1.1/18/I/003 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā”
ERAF projekts Nr.9.3.1.1/18/I/003 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā”
ERAF projekts Nr.9.3.1.1/18/I/003 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā”
ERAF projekts Nr.9.3.1.1/18/I/003 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā”
ERAF projekts Nr.9.3.1.1/18/I/003 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā”
ERAF projekts Nr.9.3.1.1/18/I/003 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā”
ERAF projekts Nr.9.3.1.1/18/I/003 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā”
ERAF projekts Nr.9.3.1.1/18/I/003 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā”
ERAF projekts Nr.9.3.1.1/18/I/003 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā”

Skip to content