Kontaktinformācija

Ilūkstes novada bāriņtiesa

Pieņemšanas vieta Pieņemšanas laiks Amats Vārds, uzvārds Tālrunis e-pasts
 Ilūkstes novada bāriņtiesa

Brīvības iela 13, Ilūkste

 P.  8.00.- 16.30.  bāriņtiesas priekšsēdētāja Ivita Krapāne  

mob. 28659469

barintiesa@ilukste.lv
 O. 8.00.-17.30.
 T.  8.00.-16.30. bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Inese Sičeva
 P.  8.00.- 15.30.
   ar pusdienu   pārtraukumu bāriņtiesas locekle Valda Namiņa
12.00.-12.30. bāriņtiesas sekretāre Sarmīte Vucena
 Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvalde

Tirgus laukums 18, Subate

 O. 8.00.-17.30.

 T. 8.00.-16.30.

  ar pusdienu pārtraukumu

12.00.-12.30.

 bāriņtiesas locekle  Lilita Apele  65463236  parvalde@subate.lv
 Eglaines pagasta pārvalde

Stendera iela 7, Eglaine

 P.  8.00.-16.30.

 P. 8.00.-15.30.

ar pusdienu pārtraukumu

12.00.-12.30.

 bāriņtiesas locekle  Lilita Apele  65437046  parvalde@eglaine.lv
 Šēderes pagasta pārvalde

Alejas iela 4, Šēdere

  pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālruni 65462066 mob. 28659469
 Dvietes pagasta pārvalde

“Pagasta pārvalde”, Dviete

 P. 8.00.-12.00.

 C. 8.00.-12.00.

 bāriņtiesas locekle  Ināra Munce  65475434  inara.munce@dviete.lv
 Bebrenes pagasta pārvalde

“Pagastmāja”, Bebrene

 pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālruni 65462066 mob. 28659469
 Pilskalnes pagasta pārvalde

Parka iela 3, Pilskalne

 pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālruni 65462066 mob. 28659469


Skip to content