Kontaktinformācija

Kontaktinformācija

Pieņemšanas vieta

Pieņemšanas laiks

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

e-pasts

 

 

 

 

Ilūkstes novada bāriņtiesa

 

P.  8.00.- 16.30. 

O. 10.00.-19.00.

T.  8.00.-16.30. 

P.  8.00.- 15.30.

 

ar pusdienu pārtraukumu

12.00.-12.30.

 

bāriņtiesas priekšsēdētāja

 

bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece

 

bāriņtiesas locekle

 

bāriņtiesas sekretāre

 

Ivita Krapāne

 

 

 

Inese Sičeva

 

 Valda Namiņa

 

 

Sarmīte Vucena

 

 

 

 

 

65462066

 

mob. 28659469

 

 

 

 

 

 

 

barintiesa@ilukste.lv

 

 

Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvalde

 

O. 8.00.-17.30.

T. 8.00.-16.30.

 

ar pusdienu pārtraukumu

    12.00.-12.30.

 

bāriņtiesas locekle

 

Lilita Apele

 

65463236

 

dome@subate.lv

 

Eglaines pagasta pārvalde

 

P.  8.00.-16.30.

P. 8.00.-15.30.

 

ar pusdienu pārtraukumu

    12.00.-12.30.

 

bāriņtiesas locekle

 

Lilita Apele

 

65437046

 

padome@eglaine.lv

 

Šēderes pagasta pārvalde

 

P. 13.30.-16.30.

O. 13.30.-16.30.

T. 13.30.-16.30.

 

bāriņtiesas locekle

 

Anita Naļivaiko

 

65475703

 

parvalde@sedere.lv

 

Dvietes pagasta pārvalde

 

P. 8.00.-12.00.

C. 8.00.-12.00.

 

bāriņtiesas locekle

 

Ināra Munce

 

65475434

 

inara.munce@dviete.lv

 

Bebrenes pagasta pārvalde

 

pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālruni 65462066

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilskalnes pagasta pārvalde

 

pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālruni 65462066