Kontaktinformācija

Ilūkstes novada bāriņtiesa

Pieņemšanas vieta Pieņemšanas laiks Amats Vārds, uzvārds Tālrunis e-pasts
 Ilūkstes novada bāriņtiesa

Brīvības iela 13, Ilūkste

 P.  8.00.- 16.30.  bāriņtiesas priekšsēdētāja Ivita Krapāne  

mob. 28659469

barintiesa@ilukste.lv
 O. 8.00.-17.30.
 T.  8.00.-16.30. bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Inese Sičeva
 P.  8.00.- 15.30.
   ar pusdienu   pārtraukumu bāriņtiesas locekle Valda Namiņa
12.00.-12.30. bāriņtiesas sekretāre Sarmīte Vucena
 Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvalde

Tirgus laukums 18, Subate

 O. 8.00.-17.30.

 T. 8.00.-16.30.

  ar pusdienu pārtraukumu

12.00.-12.30.

 bāriņtiesas locekle  Lilita Apele  65463236  parvalde@subate.lv
 Eglaines pagasta pārvalde

Stendera iela 7, Eglaine

 P.  8.00.-16.30.

 P. 8.00.-15.30.

ar pusdienu pārtraukumu

12.00.-12.30.

 bāriņtiesas locekle  Lilita Apele  65437046  parvalde@eglaine.lv
 Šēderes pagasta pārvalde

Alejas iela 4, Šēdere

  pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālruni 65462066 mob. 28659469
 Dvietes pagasta pārvalde

“Pagasta pārvalde”, Dviete

 P. 8.00.-12.00.

 C. 8.00.-12.00.

 bāriņtiesas locekle  Ināra Munce  65475434  inara.munce@dviete.lv
 Bebrenes pagasta pārvalde

“Pagastmāja”, Bebrene

 pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālruni 65462066 mob. 28659469
 Pilskalnes pagasta pārvalde

Parka iela 3, Pilskalne

 pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālruni 65462066 mob. 28659469