Kontaktinformācija

Ilūkstes novada bāriņtiesa

Pieņemšanas vieta Pieņemšanas laiks Amats Vārds, uzvārds Tālrunis e-pasts
 Ilūkstes novada bāriņtiesa  P.  8.00.- 16.30.  bāriņtiesas priekšsēdētāja Ivita Krapāne 65462066

mob. 28659469

barintiesa@ilukste.lv
 O. 10.00.-19.00.
 T.  8.00.-16.30. bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Inese Sičeva
 P.  8.00.- 15.30.
   ar pusdienu   pārtraukumu bāriņtiesas locekle Valda Namiņa
12.00.-12.30. bāriņtiesas sekretāre Sarmīte Vucena
 Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvalde  O. 8.00.-17.30.

 T. 8.00.-16.30.

  ar pusdienu pārtraukumu

12.00.-12.30.

 bāriņtiesas locekle  Lilita Apele  65463236  parvalde@subate.lv
 Eglaines pagasta pārvalde  P.  8.00.-16.30.

 P. 8.00.-15.30.

ar pusdienu pārtraukumu

12.00.-12.30.

 bāriņtiesas locekle  Lilita Apele  65437046  parvalde@eglaine.lv
 Šēderes pagasta pārvalde  P. 13.30.-16.30.

 O. 13.30.-16.30.

 T. 13.30.-16.30.

 bāriņtiesas locekle  Anita Naļivaiko  65475703  parvalde@sedere.lv
 Dvietes pagasta pārvalde  P. 8.00.-12.00.

 C. 8.00.-12.00.

 bāriņtiesas locekle  Ināra Munce  65475434  inara.munce@dviete.lv
 Bebrenes pagasta pārvalde  pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālruni 65462066
 Pilskalnes pagasta pārvalde  pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālruni 65462066