Bāriņtiesa

 

Adrese: Brīvības iela 13, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447

Tālr.: 65462066, 28659469

E-pasts: barintiesa@ilukste.lv

 

Darba laiks

Pirmdienās:

8.00 – 12.00 12.30 – 16.30

Otrdienās:

8.00 – 12.00 12.30 – 17.30

Trešdienās:

8.00 – 12.00 12.30 – 16.30

Ceturtdienās:  

8.00 – 12.00 12.30 – 16.30

Piektdienās:

8.00 – 12.00 12.30 – 15.30

Ilūkstes novada bāriņtiesa ir Ilūkstes novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas novada administratīvajā teritorijā veic LR Civillikumā, Bāriņtiesu likumā, citos normatīvajos aktos un tās nolikumā paredzētās funkcijas.

Bāriņtiesas darbinieki Ilūkstē

Amats

Vārds, uzvārds

e-pasts

Tālruņi

Priekšsēdētāja

Ivita Krapāne

barintiesa@ilukste.lv

65462066 28659469

Priekšsēdētājas vietniece

Inese Sičeva

barintiesa@ilukste.lv

65462066

Bāriņtiesas locekle

Valda Namiņa

barintiesa@ilukste.lv

65462066

Sekretāre

Sarmīte Vucena

barintiesa@ilukste.lv

65462066

28659469

   

Lai visi novada iedzīvotāji tiktu nodrošināti ar bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem un palīdzību, bāriņtiesas locekļi strādā arī Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldē, Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Pilskalnes un Šēderes pagastu pārvaldēs

Bāriņtiesas locekļi novada pagastos

Pagasta pārvalde Vārds, uzvārds, kontaktinformācija

Pieņemšanas laiks

(ar pusdienu pārtraukumu no 12.00 līdz 12.30)

P. O. T. C. P.
Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvalde

Tirgus laukums 18, Subate

Lilita Apele

Tālr.: 65463236

E-pasts: parvalde@subate.lv

8.00

17.30

8.00

16.30

Bebrenes pagasta pārvalde

“Pagastmāja”, Bebrene

Izbraukuma pieņemšana

Pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālr.:

65462066; 28659469

Dvietes pagasta pārvalde

“Pagasta pārvalde”, Dviete

Ināra Munce

Tālr.: 65475434

E-pasts: parvalde@dviete.lv

8.00

12.00

8.00

12.00

Eglaines pagasta pārvalde

Stendera iela 7, Eglaine

Lilita Apele

Tālr.: 65437343

E-pasts: parvalde@eglaine.lv

8.00

16.30

8.00

15.30

Pilskalnes pagasta pārvalde

Parka iela 3, Pilskalne

Izbraukuma pieņemšana

Pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālr.:

65462066; 28659469

Šēderes pagasta pārvalde

Alejas iela 4, ‘šēdere

Izbraukuma pieņemšana

Pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālr.:

65462066; 28659469

 Skip to content