Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju

Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju

     Dvietē aizvadīti dubultsvētki, svinot Baltā galdauta svētkus un atzīmējot Dvietes skolas (arī bijušās muižas) 75 gadu jubileju. Pacilāta un svinīga gaisotne, atmiņu stāsti un lepnums par dzimto pusi, mīļo skolu, saules pielieta ne vien diena, bet katra sirds, kas izjuta tikšanās prieku…

     Svinīgajā 4. maija pasākumā Dvietē pulcējās skolas absolventi, skolotāji un novada ļaudis. Savās atmiņās par skolas laikiem dalījās 3 bijušās skolotājas – Helēna Barkāne, Olga Bružika un Vija Stūpiņa. Muzikāli pasākumu krāšņoja koklētāju kopa no Rīgas „Austras koks” Laimas Jansones vadībā. Pasākuma gaitā īpašs brīdis bija Dvietes pamatskolas (1943-1972) piemiņas plāksnes atklāšana. Šo skaisto dāvanu valsts simtgadē savai skolai sarūpēja pieci 1955. gada absolventi – Leons Laitāns, Jānis Speķis, Lidija Rudāne-Kurme, Viktors Mūrnieks un Zenta Zemļicka-Ozoliņa.

    Pasākuma svinīgās daļas noslēgumā, ieskandinot skolas zvanu, sanākušie izstaigāja skolas telpas, kam sekoja koklētāju koncerts un sarunas, cienājoties pie balti klātajiem galdiem.

    Svētki savu īpašo noskaņu ieguva, pateicoties daudziem ideju autoriem un darba darītājiem. Dvietes pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Plone pateicas biedrībai „Dvietes vīnogas”, Dacei Stapkevičai, Dacei Aleksejevai, Kristīnei Lapai, Jovitai Timšānei, Ilgai Briedei, Pēterim Makaveckim, koklētāju kopai un ikvienam par sirsnīgās gaisotnes radīšanu  svētku laikā!


Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju
Novadnieki un viesi svin Dvietes skolas 75 gadu jubileju