Novadā uzplauka izstāde kokos!

Novadā uzplauka izstāde kokos!

***Sagaidot Latvijas svētkus, no 1. līdz 5. maijam Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra kopā ar novada pagastu pārvaldēm dāvināja neparastu izstādi dabā „Mēs Latvijai”, kas bija skatāma visā novadā.

***Kokos pie Ilūkstes novada Kultūras centra, Subates Tirgus laukumā, Bebrenē pie dzirnavām, Dvietē un Pilskalnē pie pagasta pārvaldes, Eglainē Gagarina ielā un Šēderes centrā bija iekarināti fotomirkļi, kuros iemūžinātas skaistākās vietas un jaukākie notikumi novadā. Caur dzejas rindām un citātiem tie mudināja skatītājus paraudzīties uz dzīvi no saulainās puses, saskatīt skaisto sevī un sev apkārt.

***Saskatīsim skaisto kopā arī turpmāk!

 

Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras
direktora p. i.

Madara Pavlovska


Novadā uzplauka izstāde kokos!
Novadā uzplauka izstāde kokos!
Novadā uzplauka izstāde kokos!
Novadā uzplauka izstāde kokos!
Novadā uzplauka izstāde kokos!
Novadā uzplauka izstāde kokos!