Novada svētku ietvaros notiks “Sporta spēles personām ar invaliditāti”

Novada svētku ietvaros notiks “Sporta spēles personām ar invaliditāti”

Ilūkstes novada svētku ietvaros piektdien, 13.jūlijā Ilūkstes pilsētas stadionā norisināsies “Sporta spēles personām ar invaliditāti”.

Pasākuma programma:

 • 10:00  Reģistrācija
 • 10:15 Jogas iesildīšanās vingrojumi
 • 11:00 Stafetes
 • 12:00 Veselības maršruts kopā ar fizioterapeiti
 • 13:00 – 15:00
  • šautriņu mešana;
  • dabas pētnieks;
  • futbola bumbas sišana vārtos;
  • basketbola soda metieni;
  • sportisko aktivitāšu komplekss
 • 15:00 Apbalvošana

      Pasākuma laikā darbosies arī “Veselības teltis”, kur pēc padoma varēs vērsties pie dažādiem ārstniecības speciālistiem!!

DER ZINĀT:

 • Pasākuma laikā tiks fotografēts, un fotogrāfijas izmantotas šī pasākuma norises atspoguļošanai.
 • Pasākums notiks ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/058. ietvaros, tādēļ visiem dalībniekiem tiks lūgts aizpildīt anketu, ierakstot savus personu datus. Dati tiks izmantoti tikai šī projekta ietvaros un netiks nodoti trešajām personām.
 • Visu anketu dalībnieki automātiski piedalīsies izlozē.
 • Katrs dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli un atstātajām mantām.