Novada skolēni piedalījās Jauno satiksmes dalībnieku forumā

Novada skolēni piedalījās Jauno satiksmes dalībnieku forumā

      24.aprīlī  Daugavpilī notika CSDD rīkotais Jauno satiksmes dalībnieku forums 2019.  Sacensību galvenais mērķis – paaugstināt bērnu zināšanu līmeni satiksmes drošības jautājumos un ceļu satiksmes noteikumos, pirmās palīdzības sniegšanā cietušajam, velosipēdu tehniskā stāvokļa pārbaudes jautājumos, kā arī pilnveidot velosipēdu vadīšanas meistarību sarežģītās situācijās uz ceļa, lai samazinātu ceļu satiksmes negadījumu skaitu, kuros tiek ievainoti vai bojā iet bērni.

       No Ilūkstes Raiņa vidusskolas un Bērnu jauniešu centra interešu izglītības “Velo pulciņiem” uz sacensībām  devās 15 dalībnieki, kuri skolotāja  Viktora Jasiņaviča vadībā   gatavojās sacensībām.Teorētiskajā  daļā dalībnieki atbildēja uz ceļu satiksmes drošības jautājumiem datorizēti. Praktiska daļā – braukšana šķēršļu joslā. Dalībniekus vērtēja tiesneši.

      Pēc sacensībām bērnu iespaidi bija šādi:

Olivers: “Man veicās labi! Īpaši braukšana šķēršļu joslā”;

Amanda: ”Vieglu jautājumu nebija, taču es zināju visu”;

Dzintars:  “Uztraucos gaidot CSN rezultātu. Priecājos ieraugot- 0 kļūdu!”;

Everita: “”Man patika viss .Trase, šķēršļu joslas, CSN”;

Dairis : “Visinteresantākā bija braukšana”;

      Izpildot visus Jauno satiksmes dalībnieku foruma  noteikumus, balvā dalībnieks  varēja saņemt velosipēdista tiesības!  Šogad izcilas zināšanas  sacensībās uzrādīja  un velosipēdista tiesības ieguva: Keita Teljaževiča, Amanda Valaine, Dairis Permanickis, Everita Lapeško, Raivis Purvinskis, Gabriela Sutiņa- Zutiņa, Dzintars Plešners, Laura Sutiņa – Zutiņa.

       Apsveicam! Paldies skolēnu vecākiem un   skolotājam Viktoram par ieguldīto darbu veidojot  bērnos pareizas uzvedības iemaņas, taktisku un iejūtīgu attieksmi pret citiem satiksmes  dalībniekiem, pilnveidojot velosipēdu vadīšanas meistarību.

 

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore

Vanda Rimša


Novada skolēni piedalījās Jauno satiksmes dalībnieku forumā
Novada skolēni piedalījās Jauno satiksmes dalībnieku forumā
Novada skolēni piedalījās Jauno satiksmes dalībnieku forumā
Novada skolēni piedalījās Jauno satiksmes dalībnieku forumā
Novada skolēni piedalījās Jauno satiksmes dalībnieku forumā
Novada skolēni piedalījās Jauno satiksmes dalībnieku forumā
Novada skolēni piedalījās Jauno satiksmes dalībnieku forumā
Novada skolēni piedalījās Jauno satiksmes dalībnieku forumā
Novada skolēni piedalījās Jauno satiksmes dalībnieku forumā
Novada skolēni piedalījās Jauno satiksmes dalībnieku forumā
Novada skolēni piedalījās Jauno satiksmes dalībnieku forumā