Novada skolēni aicināti piedalīties konkursā!

Novada skolēni aicināti piedalīties konkursā!

   Ilūkstes novada 1. – 6. klases skolēni tiek aicināti piedalīties mīklu veidošanas konkursā. Skolēni tiek aicināti iesniegt savas izdomātās mīklas par Veco Stenderu un Eglaini. Pietiekumi ar mīklām tiek gaidīti līdz 19. septembrim uz e-pastu: zinumiklu@gmail.com. Pieteikuma anketu skatīt pielikumā.

  Skolēnu konkurss notiek projekta „Sēlijas salas” – tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā”, akronīms “Sēlijas Salas” (Projekta identifikācijas Nr. 17-00-A019.332-000001) ietvaros (akt.”Atbalss salās”).

 Projekts „Sēlijas Salas” tiek īstenots Latvijas LAP 2014.–2020. gadam  apakšpasākumā 19.3. “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”, projekta vadošais partneris  ir biedrība Lauku partnerība „Sēlija. Projekta partneri: Aizkraukles rajona partnerības un Daugavpils un Ilūkstes novadu lauku partnerības “Kaimiņi”.