Novada skolēni aicināti piedalīties mīklu sacerēšanas konkursā

Novada skolēni aicināti piedalīties mīklu sacerēšanas konkursā

***Ilūkstes novada 1.–6. klašu skolēni tiek aicināti piedalīties mīklu sacerēšanas konkursā, līdz 19. septembrim uz e-pastu: zinumiklu@gmail.com atsūtot pieteikuma ANKETAS un savas izdomātās mīklas par Veco Stenderu un Eglaini.

***Konkurss notiek projekta „„Sēlijas Salas” – tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā”, akronīms „Sēlijas Salas” (identifikācijas Nr. 17-00-A019.332-000001) ietvaros (akt. „Atbalss salās”).

***Projekts „Sēlijas Salas” tiek īstenots Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam  apakšpasākumā 19.3. „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”. Projekta vadošais partneris  ir biedrība Lauku partnerība „Sēlija”. Projekta partneri: Aizkraukles rajona partnerība un Daugavpils un Ilūkstes novadu lauku partnerība „Kaimiņi”.